Framtidens krav på besöksmål och ett ökande besöks- och exploateringstryck kräver aktivt arbete för att kunna hitta en balansgång mellan att tillgängliggöra biosfärområde Storkriket för fler människor, samtidigt som unika värden och känsliga miljöer skyddas och bevaras. Syftet med projektet ”Vår plats i biosfären” är att tillsammans med lokala aktörer lägga grunden för hållbar plats- och destinationsutveckling i biosfärområdet.

Projektets mål är att i bred samverkan analysera nuläget, ta fram en strategi och organisation för arbetet samt engagera lokalsamhället. Arbetet påbörjades i april 2022 och projektet pågår fram till 2024 genom finansiering av: Tillväxtverket, Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Projektägare är Lunds kommun och Coompanion deltar i projektet som konsultstöd.

Läs mer om Biosfärområde Storkriket och projektet här.

Kontaktperson:

Sara Ericsson, processledare

Mobil: 073 – 391 44 33

E-post: sara.ericsson@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!