Delprojektet Coompanion Sofielund är en rådgivnings- och stödfunktion riktad mot entreprenörer och företagare i stadsområdet Sofielund i Malmö. Projektet är en del av Case Sofielund Entreprenörskap som är en del av en större satsning (Case Sofielund/Malmö Stad) som ska främja förändringsarbete och arbete med hållbar stadsutveckling i Sofielundsområdet i Malmö

Coompanion Sofielund erbjuder praktisk hjälp vid start och utveckling av företag/föreningar eller andra typer av organisering, utbildning för grupper av entreprenörer med gemensamma behov samt nätverksfrämjande aktiviteter. Vi också kopplar in externa samarbetspartners med specifika kompetenser inom olika områden.

Målet är att fler utvecklas som entreprenörer och att företag stärks genom att ha nära tillgång till stöd och råd..

Frågor? kontakta:
Jonas Carlstedt
Mobil: 0723-54 07 11
E-post: jonas.carlstedt@coompanion.se

Projektet genomförs inom ramen för projektet Case Sofielund Entreprenörskap som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!