Coompanion Skåne är företagsrådgivaren för dig som vill starta eget tillsammans. Vi arbetar för ett hållbart Skåne där människor går samman och driver utveckling.

Coompanion Skåne främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, affärsutveckla verksamheter, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion Skåne finansieras genom att sälja konsulttjänster och att driva projekt tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Tillväxtverket, Region Skåne, Malmö Stad, Leader Mittskåne, Leader Lundaland, Leader Sydöstra Skåne och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Statliga Tillväxtverkets finansiering och finansiering från Malmö Stad gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer om våra projekt

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!