Tillsammans med Industriellt utvecklingscentrum, IUC, erbjuder vi en kompetensutvecklingsinsats till företagen i Perstorp. Insatserna består av ett smörgåsbord av fortbildande kurser där varje företag kan hitta något som passar dem.

Vilken utbildning passar dig och ditt team?

För alla företag:

Diploma – digitala utbildningar

Utan kostnad

(Värde 4 995 kr/licens)

Diploma är en webbportal med 502 webbutbildningar inom ett tjugotal olika kategorier med en utbildningslängd från 10 minuter till 9 timmar. Fungerar på alla datorer, laptop, plattor och mobiler. Pausa, repetera, stoppa och fortsätt med utbildningen när man har tid.

Alla utbildningar innehåller delmoment som man måste klara av för att bli godkänd och få ut sitt diplom och specifikation på utbildningen.

Förslag på utvalda paket för respektive bransch finns: för industri och industrinära företag och för handel och besöksnäring.

Ta del av hela utbildningsutbudet här: diplomautbildning.se

Anmäl dig för kostnadsfri licens.

”Med digitala kurser får man in kompetensutvecklingen i vardagen”, säger Ida Aldevinge som testat Diploma.
Läs intervjun här.

För industrinära företag:

Deltagande i projektet SPIK

Utan kostnad

(Värde 70 00 – 15 000 kr/företag)

Företaget genomgår en Mind the Gap – som är ett verktyg i form av en workshop för att komma fram till utvecklingsområden och prioriteringar. Den kopplar till den egna affärsplanen och till framtida kompetensbehov.

Om det finns mognad och ambition att börja arbeta med något utvecklingsområde ges även önskade och skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser som gynnar företagets gröna omställning.

För anställda inom industrin:

Ingenjör 4.0

Utan kostnad

(värde 1 995 kr/plats och modul)

Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 svenska högskolor och universitet samverkar för att utveckla korta moduler med aktuellt innehåll som svarar mot den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med exempelvis ingenjörsbakgrund samt andra yrkesgrupper som erfarna mekaniker, produktionstekniker med gymnasiekompetens, systemvetare med flera som vill ta del av kompetensutveckling på högskolenivå parallellt med ordinarie arbete.

Utbildningen aktiveras om några individer från Perstorp vill gå.

Läs mer om Ingenjör 4.0 här.

Ladda ner informationsblad om erbjudande kompetensutveckling (pdf).

Kontaktperson:

Sara Ericsson
sara.ericsson@coompanion.se
073-391 44 33


Projektet ”Ett attraktivt Perstorp” genomförs under januari 2023 – december 2024,
med finansiering av Leader Lag PH och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!