Arbetet med projektet Växa med Hästkraft har synliggjort ett stort behov av att det behövs någon form av visselblåsare/väckarklocka i samhället vad det gäller bemötande av projektets målgrupp. I det nya projektet Lära med Hästkraft ligger därför fokus på att försöka nå ut till handläggare på socialtjänsten, skolor, fritids, samt LSS-personal överlag och förklara varför det är så viktigt att personal har rätt utbildning för att förstå målgruppen.

Upplägget är att projektets deltagare själva har tagit fram en föreläsning där de delar med sig av sin barndom och skolgång på ett sådant sätt att åhörarna blir otroligt berörda. Det blir väldigt tydligt varför det behövs människor som har rätt utbildning/erfarenhet för att det ska bli rätt för individen. Viktigt att man förstår att man måste arbeta förebyggande, avledande och lågaffektivt med de individer som är utåtagerande till exempel. Två stora föreläsningar gjordes i oktober och december 2023 och fler finns inbokade under 2024.

Projektet har även bjudit in närliggande kommuner att komma ut med yngre barn för samvaro med hästarna och hönsen. Detta har visat sig vara uppskattat, så det blir också ett återkommande tema under 2024. Projektet drivs av Coompanion Skåne med finansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Mittskåne under hösten 2023 – våren 2024.

Kontaktperson:

Catharina Jernse

E-post: catharina.jernse@coompanion.se

Mobil: 070 – 653 01 06


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!