I Vollsjö, som ligger i Sjöbo kommun, är hästintresset stort, men det har länge saknats säkra vägar för att rida och promenera ut i landskapet. Genom projektet ”Säkra Slingan i Vollsjö” som pågick under november 2022 – januari 2024 har en 9 km lång slinga kunnat anläggas som idag är öppen och flitigt använd av ryttare och motionärer.

Projektet initierades av Vollsjöborna själva med stöttning av Coompanion Skåne som projektägare. Det har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Sydöstra Skåne. Projektet och slingan har blivit till tack vare ett stort engagemang från Vollsjöborna, ideella krafter och lokala entreprenörer, samt med god samverkan med kommunen, ideella föreningar och andra intressenter. Här har vi samlat våra erfarenheter för dig som vill göra ett liknande projekt

Här berättar projektledare Malin Myrén mer om bakgrunden till projektet:

Se en film om projektets första fas, från anläggning till invigning:

Ladda ner vår metodbok här:

”Säkra Slingan-metoden – Samlade erfarenheter från arbetet med Säkra Slingan i Vollsjö” (pdf)

Vill du veta mer eller boka kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss gärna!

Malin Myrén, projektledare

Mobil: 073 – 555 84 93

E-post: malin.myren@coompanion.se

Säkra Slingan på Facebook


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!