I Vollsjö är hästintresset stort, men det har länge saknats lämpliga vägar att rida ut på. I den tidigare processen ”Vision Vollsjö” har ryttare och vardagsmotionärer gett förslag på hur en säker promenad- och ridslinga kan dras. I detta projekt uppförs slingan och långsiktig plan för drift och underhåll tas fram. Tanken är att erfarenheterna kan ligga till grund för fler framtida slingor inom Biosfärområde Storkriket.

Projektet Säkra Slingan i Vollsjö genomförs från och med november 2022 till och med december 2023, med finansiering av Leader sydöstra Skåne och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Här berättar projektledare Malin Myrén mer om bakgrunden till projektet:

Se en film om projektets första fas, från anläggning till invigning:

Hur sträcker sig leden och vem får använda den?

Säkra Slingan består av två slingor, en västlig och en östlig. Slingorna går att binda ihop till en sammanhållen sträcka om cirka 9 km. Den västra slingan består till stor del av mindre markvägar och naturstigar. Östra slingan består av preparerade markvägar och den korsar även en del trafikerade vägar. Se kartan här. 

Vilka aktiviteter ingår i projektet?

Projektet innehåller aktiviteter såsom förankring med markägare, kommuner och övriga intressenter, studiebesök, framtagande av avtal och skötselplan, utformning, uppförande och invigning av slingan, framtagande av en rapport och guide för framtida slingor samt spridning av resultatet.

Läs mer och följ projekts utveckling:

Nyhetsinlägg 2023-09-01: Full fart på Säkra slingan i Vollsjö

Beviljade projekt – Leader sydöstra Skåne

Säkra Slingan på Facebook

Kontaktperson:

Malin Myrén, projektledare

073 – 555 84 93

malin.myren@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!