Totalt 51 nya entreprenörer har kommit igång med sitt företag genom Convoy Väst, och de fakturerar redan för över en miljon om året! Tack vare Coompanions rådgivning, Convoys egenanställningskoncept och medel från Europeiska Regionalfonden, blev det möjligt. 

convoy

– En stor fördel med att starta sitt företag via Convoy är att entreprenören inte behöver bestämma företagsform innan personen vet vad den ska göra och med vem.

Det säger Lotta Åberg, Coompanions projektledare i Convoy Väst. Genom oss får både grupper och enskilda rådgivning och affärsutveckling innan företagsstart.

Convoy Väst har varit ett projekt, finansierat av Europeiska Regionalfonden via Leader Göta Älv i flera år. Syftet har varit att skapa hållbara företag genom att entreprenörer får prova på och bygga upp sin idé innan de går i skarpt läge, det vill säga startar sitt företag.

Tanken är att även de med halvfärdiga idéer till företag ska kunna testa om idén håller, och kanske skruva på den några varv medan de fortsätter att göra affärer och har kunder. 

Kooperation

För Coompanion Fyrbodal var det inte svårt att inleda samarbete med Convoy Egenanställning, då båda verksamheterna är kooperativa och drivs av att utveckla samhället. Dessutom är det enkelt att starta upp som kooperativ inom Convoy, deltagarna har då ett gemensamt projekt och kan under tiden gå i Coompanions rådgivning. Det har också visat sig att fler kvinnor än män valt att smyga igång sitt företagande via Convoy.

Även för Convoy, som har svårt att finnas fysisk t på plats i hela Sverige, har det varit ett givande samarbete. Med kontor i Umeå, har samarbetet med Coompanion i Västra Sverige gjort att Convoy kunnat vara närvarande på ett annat sätt. Coompanion har blivit som en förlängning av Convoy, samtidigt som entreprenörerna fått tillgång till Coompanions rådgivning. Vinna-vinna, helt enkelt.

Framtiden

Blir det här ännu ett projekt som pågår några år och sedan försvinner? Nej, definitivt inte.  Coompanion Fyrbodals styrelse tycker det här är ett bra sätt att arbeta på, så de har beslutat att bli medlemmar i Convoy för att dels integrera arbetssättet i verksamheten, och dels fortsätta utveckla det, då det finns stor potential för andra grupper Coompanion jobbar med. Det kan till exempel vara små föreningar eller kooperativ som inte kan anställa just nu, eller har mindre uppdrag. För dem kan Convoy vara en lösning, samtidigt som de får Coompanions hjälp att utvecklas.

Hållbara företag och föreningar

Coompanion Fyrbodal ser att det kan bli mer hållbara företag, om de blivande företagarna och kooperatörerna får öva på sitt företagande innan de startar i skarpt läge. De får både göra misstagen och utveckla sin affärsidé, kanske ändra affärsidé, innan de startar.

Likadant ser vi möjligheten för föreningar, lokala utvecklingsgrupper och utvecklingsbolag att driva projekt eller säsongsanställa via Convoy. Det kan också vara ett sätt för flera föreningar att dela på personalresurser.

Fakta om Convoy Väst

  • Europeiska regionalfonden har finansierat projektet via Leader Göta Älv åren 2018 till 2022
  • Det är en samverkan mellan Coompanion och Convoy för att öka entreprenörskapet och skapa hållbara företag
  • 51 nya entreprenörer kom igång med att fakturera under projekttiden, av dem är 31 kvinnor, och totalt fakturerade gruppen för över 1 miljon förra året.
  • Samtliga ökade sin omsättning med mellan tre och tio gånger inom projekttiden.

Mer information

Kontakta Lotta Åberg, rådgivare på Coompanion Fyrbodal
lotta.aberg@coompanion.se
telefon 0705-98 90 95

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!