ägarskifte medarbetarövertagande

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning i vårt område och just nu genomgår vi en omställning från få stora arbetsgivare med många anställda till fler små- och medelstora företag. Många företagare är idag är över 60 år och de kommer att vilja sälja eller avveckla företaget inom en 10 års period. Vi vill hjälpa både företagaren och de som ska ta över att göra det hållbart och bistå dem i processen mot utveckling av nya produkter och tjänster och tillämpning av nya kunskaper.

Läs mer

Convoy Väst

Convoy Väst ger människor chansen att utveckla sin affärsidé tills de är redo att dra igång sitt egna företag. Som egenanställd kan man i lugn och ro testa och marknadsföra sina idéer, hitta kunder och lära sig mer om att driva företag – utan att starta företag! I Convoy gör vi det dessutom på ett kooperativt sätt. Convoy är ett projekt inom LEADER Längs Göta Älv, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft

Med hjälp av verktyget LEA och efterföljande processtöd kan vi vara med och stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd.

Läs mer

Avslutade projekt

projekt i västra götaland

Trappa upp

Trappa Upp Nationellt är ett samverkansprojekt där sex Coompanionkontor samverkar med Yalla Trappan Malmö. I varje delprojekt ska ett socialt företag och arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor som målgrupp utvecklas och startas. Utöver ökad sysselsättning – genom anställningar och delägarskap – ska projektet bidra till praktik eller arbetsförberedande insatser som utbildning och studiecirklar.

Läs mer