Här hittar ni information om olika utvecklingsprojekt som Coompanion med samarbetspartners driver i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.

Utvecklingskapital för lokalsamhället

Utvecklingskapital för lokalsamhället

I vårt nya Leaderprojekt ska vi inspirera föreningar till att arbeta med hållbar utveckling och samtidigt hitta kapital för lokala satningar på omställning.

Läs mer

Goodlash – en samhällsinkubator för medborgardriven innovation

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Läs mer

ägarskifte medarbetarövertagande

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning i vårt område och just nu genomgår vi en omställning från få stora arbetsgivare med många anställda till fler små- och medelstora företag. Många företagare är idag är över 60 år och de kommer att vilja sälja eller avveckla företaget inom en 10 års period. Vi vill hjälpa både företagaren och de som ska ta över att göra det hållbart och bistå dem i processen mot utveckling av nya produkter och tjänster och tillämpning av nya kunskaper.

Läs mer

Affärsmässig samverkan för hästunderstödda tjänster

Syftet med projektet är att skapa en ny professionell affärsmässig mellanhand som kan samla de många, små entreprenörerna att möta det offentligas krav och samtidigt möta samhällets och näringslivets behov av att skriva avtal med en leverantör.

Läs mer

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft

Med hjälp av verktyget LEA och efterföljande processtöd kan vi vara med och stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd.

Läs mer

Avslutade projekt

Convoy Väst

Convoy Väst ger människor chansen att utveckla sin affärsidé tills de är redo att dra igång sitt egna företag. Som egenanställd kan man i lugn och ro testa och marknadsföra sina idéer, hitta kunder och lära sig mer om att driva företag – utan att starta företag! I Convoy gör vi det dessutom på ett kooperativt sätt. Convoy är ett projekt inom LEADER Längs Göta Älv, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

projekt i västra götaland

Trappa upp

Trappa Upp Nationellt är ett samverkansprojekt där sex Coompanionkontor samverkar med Yalla Trappan Malmö. I varje delprojekt ska ett socialt företag och arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor som målgrupp utvecklas och startas. Utöver ökad sysselsättning – genom anställningar och delägarskap – ska projektet bidra till praktik eller arbetsförberedande insatser som utbildning och studiecirklar.

Läs mer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!