Coompanion Skaraborg tillsammans med Stallyckan och Kulabodan AB är parterna i projektet ”Nya jobb på landsbygden genom affärsmässig samverkan för att möta samhällets behov av hästunderstödda tjänster”. Syftet med projektet är att skapa en ny professionell affärsmässig mellanhand som kan samla de många, små entreprenörerna att möta det offentligas krav och samtidigt möta samhällets och näringslivets behov av att skriva avtal med en leverantör.

Har du behov av hästunderstödda tjänster eller önskar erbjuda dem? Kontakta oss!

Projektet har också en grupp på Facebook för kontakter och diskussioner.

Projektet finansieras inom landsbygdsprogrammet och delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår fram till våren 2023.

Vad ska vi åstadkomma i projektet?

En affärsplan för den professionella mellanhanden

a. Identifierade kunder och leverantörer inklusive behov och förutsättningar
b. Grundade analyser av risker och ekonomiska förutsättningar
c. Åtgärdsprogram för att komma igång i de avseenden som svårigheter uppdagas
d. Vägen till att sjösätta affärsverksamheten ska vara klar och tydlig.

Rapport om hållbara avtal

Projektet ska resultera i en rapport som belyser hur långsiktigt hållbara avtal kan skapas mellan kunder (både offentliga och privata) med samhällsansvar eller medarbetare i behov av insatser och de många små entreprenörerna som erbjuder hästunderstödda tjänster.

Rapporten ska hjälpa:

a. politiker att få underlag till beslut som skapar de bästa förutsättningarna för
människorna, branschen och samhällets olika funktioner

b. entreprenörer att lyckas få leverera med långsiktigt hållbara avtal via
mellanhanden – lönsamhet både på lång och kort sikt

c. entreprenörerna med de delar de själva inte mäktar med idag (sälj, avtal,
kvalitetssäkring, utbildning etc.)

d. branschorganisationerna genom att det finns entreprenörer som använder deras
kvalitetssäkringar och skickar personal till deras utbildningar och
utvecklingsträffar etc.

e. visar att om någon behöver stöd i de affärsmässiga processerna finns det ett
alternativ till att göra allt själv. De kan vända sig till detta företag/organisation
för att få en kostnadseffektiv lösning och kunna fokusera på det de är bra på.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!