I vårt nya Leaderprojekt ska vi inspirera föreningar till att arbeta med hållbar utveckling och samtidigt hitta kapital för lokala satningar på omställning.

Utvecklingskapital för lokalsamhället

Projeknamn: Utvecklingskapital för lokalsamhället
Finansiär: Leader Bohuslän
Projektperiod: 1 januari 2024 – 30 april 2025

Om projektet

Det finns behov av att aktivera civilsamhället för att nå de globala målen. Föreningar kan vara en viktig del i den omställningen.

Det finns också behov av kapital, och det finns lokala banker och stiftelser som är villiga att bidra. Vi tror även att det finns en del privatpersoner/företag med tillgång till kapital som kan bidra väsentligt.

I projektet Utvecklingskapital för lokalsamhället har vi som mål att på sikt få till en permanent insamlingsfunktion.

Syfte med projektet

Projektet har två huvudsyften:

  1. Inspirera ideella föreningar att arbeta med föreningsutveckling som samtidigt ligger i linje med något av FN:s 17 Globala mål.
  2. Attrahera privat kapital till lokala satsningar på omställning och hållbar utveckling i Bohuslän via insatser av lokala föreningar och företag.

Delaktivitet 1

Uppstart, marknadsföring med nätverk och uppbyggnad av digital ansökningsplattform till sökande föreningar – genomför med första gruppen sökande, det finns redan finansiering från lokala sparbanker och stiftelser till att göra det första testet med utdelning till föreningslivet.

Delaktivitet 2

Samla ihop goda exempel och marknadsföra givargruppsmöjlighet mot andra finansiärer givargruppen; samla in finansiering för 2025 – genomföra en andra ansökningsomgång.

Delaktivitet 3

Föra över projektet för år 2 till Thordénstiftelsen och givargrupp så att det blir en bra kontinuitet.

Mer information

För mer information, besök projektets egen webbsida.
thordenstiftelsen.se/ett-hallbart-bohuslan/

Har du några frågor? Kontakta Marie Pettersson på marie.pettersson@coompanion.se eller 070-592 06 01.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!