Samhällsinkubator för medborgardriven innovation

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Projektets målsättning är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). Nya samordningsresurser skapas för medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning.

Visionen är en sammankopplad innovationsmiljö där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag i framtiden kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av sociala innovationer som alla strävar efter att möta samhällets komplexa utmaningar.

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.


Mötesplats för Social Innovation


Projektets tre fokusområden är social delaktighet, platsutveckling och produktutveckling som där vi stöttar och hjälper till att förverkliga medborgardrivna innovationsprocesser. Det kan handla om att stödja utvecklingen av nya medborgarnära tjänster, produkter, processer, metoder, eller om utvecklingen av en ny förening, ett policy initiativ, eller kampanj.


Demokrati

Vi bygger ett inkluderande och klimatneutralt samhälle med demokratiska innovationer.  


Platsutveckling

Vi utvecklar platsinnovation för stad och landsbygd där människor möts, lever och lär.


Produktutveckling

Vi utvecklar produkter & tjänster för social och cirkulär ekonomi.


Nyheter

Se inspelningen från Goodlash medverkan på Hållbart Näringsliv

Missade du eventet Hållbart Näringsliv? Eventet där frågan lyfts om vad som behövs för att social innovation och socialt entreprenörskap ska bli en konkurrenskraft i Sjuhärad och Västra Götaland! Ulrika Sjölund, från Science Park Borås och Goodlash Innovationsteam berättade om Goodlash och hur civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft stöttas genom etablering av en samhällsinkubator.

Malmö myllrar av social innovation och nya samhällsaktörer för en bättre värld

Fyllda av förväntan (och med lite tågstrul) åkte delar av innovationsteamet inom GOODLASH-projektet på studiebesök i Malmö för att besöka innovationsmiljöer inom social innovation.

Hubben – navets mötesplats för hållbarhetsfrågor!

Hör Anna Gunnarsson från Navet Science Center berätta om Goodlash och de inom projektet jobbar med social hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen och samverkan för att hitta nya vägar – med ungas engagemang och inflytande i fokus.

Hur ser ungdomar på framtidens samhällen och hur vill de inkluderas i dess utveckling? Det är dags att de unga får säga sitt!

En sak är säker – det är dagens unga som kommer att få leva den framtid vi skapar idag – vi behöver därför bli bättre på att lyssna till och ta tillvara på deras tankar och idéer. Hur kan vi involvera ungdomar kring sociala frågor och få dem att känna sig som en del i samhällsutvecklingen?


Innovationsteamet

Anna Gunnarsson
Navet Science Center
anna.gunnarsson@navet.com
Ulrika Sjölund
Science Park Borås
ulrika.sjolund@hb.se

Carina Krii
Coompanion Sjuhärad
carina.krii@coompanion.se

Moa Nilsson
Coompanion
Kommunikatör
moa.nilsson@coompanion.se
Jacqueline Forzelius
Science Park Borås
Grafiker och visuell kommunikation
jackie@forzelius.net


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!