Redan tidigare har Yalla Mellerud, Nimble Patch och Wargön Innovation ett samarbete där barnjeans, som inte kan säljas på secondhand, sorteras, förädlas och sedan säljs på nätet. I ett nytt Vinnova-projekt ska parterna nu utveckla och implementera ett tjänstekoncept riktat mot varumärken baserat på samma modell, samtidigt som det möjliggör arbetstillfällen för den yrkesgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden.

Projektet bidrar till att skapa en långsiktig samverkan och partnerskap mellan de tre företagen, där personer som idag är långt ifrån arbetsmarknaden kan erbjudas jobb.

Ett effektivare arbetsflöde i hela kedjan, från sorteringen på Wargön, tvätt och sömnad hos Yalla Mellerud och sälj och marknadsföring hos Nimble Patch. Det ska leda till mer återvunnen textil, mindre miljöpåverkan och arbete för fler kvinnor som idag står utanför arbetsmarknaden, vilket leder till ökad egenmakt. Minskad kostnad och ökad miljöeffektivitet i transporterna, färre transporter leder till ett minskat CO2 utsläpp. Utveckling av en IT-plattformen gör att det skapas möjlighet till fler kunder.

De vill även utveckla effektiva modeller och processer för sortering av remake-kvalitéer tillsammans med Wargön Innovation, som sedan kan appliceras på andra sorteringsanläggningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Marie Pettersson
Coompanion & Yalla Mellerud
marie.pettersson@coompanion.se
070-592 06 01

Samarbetet vann priset Nyttigaste Affären 2021

Redan innan Vinnova-projektet startade prisbelönades samarbetet mellan de tre organisationerna med Nyttigaste Affären 2021, ett pris som delas ut av HSB Göteborg och Coompanion.

Läs mer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!