Impact Academy 2030 var ett projekt som mellan 2020 och 2023 fick stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten för att verka på två huvudarenor:

Företagsutveckling 

Genom att hjälpa människor/idébärare/entreprenörer att gå från ord till handling med sina idéer och drömmar via social innovation, samhällsentreprenörskap och kooperativ organisering.

Samhällsutveckling

Genom att hjälpa kommuner/offentliga aktörer att se nya vägar till organisatorisk och samhällelig förnyelse, via social
innovation, samhällsentreprenörskap och kooperativ organisering.


Här kan du läsa mer om projektets aktiviteter, programmet Impact Entrepreneur, utvecklade metoder och resultaten:

Historien om Impact Academy

Från tanke till handling

Tre noder, tillgängligt överallt

Impact Academy 2030 utgick från tre noder: Lycksele, Skellefteå och Umeå. Men eftersom hela programmet har varit webbaserat så kunde deltagarna befinna sig var som helst i länet.

Projektpartners

Med rötterna i den kooperativa världen är vi övertygade om att vi med engagerade partners, goda samarbeten och relevanta nätverk får bästa möjliga effekt av vårt arbete. Våra viktiga partners i detta projekt har varit:
TILLV-Samarbete-RGB-Blå
EUlogo_c_RGB
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!