Coompanion Västerbotten är en ekonomisk förening som arbetar för att främja entreprenörskap och utveckla företag och organisationer som vill arbeta hållbart och göra positiv skillnad i samhället.

Detta gör vi bl a genom avgiftsfri rådgivning, samverkan med civilsamhälle, offentlig sektor och privat sektor i bl a olika typer av projekt, genom utbildningsinsatser och genom samverkan/nätverkande.

Vi finns representerade på orter; Umeå, Skellefteå och Lycksele och arbetar över hela länet.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas.

Vi är experter på idé- och affärsutveckling, finansiering, samhällsentreprenörskap och kooperativt företagande. Vi hjälper er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

 

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

 

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995.

Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Material och modeller

Här hittar ni exempel på modeller och material vi tagit fram för att stötta idébärare och entreprenörer på deras väg från idé till hållbart företagande. 

Metodbok för samhällsentreprenörer

Metodbok för samhällsen- treprenörer är främst ett material för innovationsaktörer men kan också användas av idébärare och entreprenörer. Som inspiration och stöd för att på egen hand komma igång med resan som samhällsentreprenör.

Att ta sin grundidé till affärsidé och utveckla affärsmöjligheter som på sikt kan bli en hållbar verksamhet leder till bättre samhällen på många plan.

Ladda ner metodboken här.

 

Social Business Board

En Social Business Board (SBB) är en process och ett event för personer, organisationer eller andra grupperingar som har en idé som på något sätt skapar samhällsnytta. Oavsett om de redan har en etablerad verksamhet eller precis fått sin idé är de välkomna att vara med.

Ladda hem dokumentet här för mer information kring hur du går tillväga för att själv genomföra en Social Business Board. 

Entreprenerdy

Det norska bolaget Entreprenerdy (tidigare Lean Business Platform) har tagit fram en modell och ett stödsystem för att optimera affärsutvecklingsprocessen från idé till företag. Vi har under drygt två års tid samarbetat med dem för att anpassa modellen för att bättre passa samhällsentreprenörer.

Mer information hittar du här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!