Det övergripande målet med Impact Academy 2030 är att bidra till en hållbar näringslivs- och samhällsutveckling i Västerbotten.

Med ökad kompetens kring målen för Agenda 2030, uppdaterade och relevanta affärsmodeller samt ett tydligt ansvar för social och ekologisk hållbarhet bygger vi framtidssäkra företag med starka konkurrensfaktorer.

Impact Academy 2030 kommer vara med och bygga ett mer jämställt, rättvist och hållbart samhälle.

Impact Academy 2030 verkar på två huvudarenor:

Företagsutveckling – Genom att hjälpa människor/idébärare/entreprenörer att gå från ord till handling med sina idéer och drömmar; via social innovation, samhällsentreprenörskap och kooperativ organisering.

Samhällsutveckling – Genom att hjälpa kommuner/offentliga aktörer att se nya vägar till organisatorisk och samhällelig förnyelse; via social innovation, samhällsentreprenörskap och kooperativ organisering.

* Impactentreprenör eller impactföretagare är personer som vill driva eller redan driver företag som kombinerar affärsnytta - att gå med vinst och tjäna pengar - med samhällsnytta - t ex ekologisk eller social hållbarhet - i någon form.

Tre tydliga fokusområden:

BUSINESS INNOVATION

Syfte: att identifiera, utveckla och coacha entreprenörer med idéer för nya intressanta sociala och ekologiska samhällsinnovationer

Metod: Genom att digitalisera och förnya utvecklingsprocessen breddas målgrupp och effektivitet.

FINANCIAL INNOVATION

Syfte: "Increasing the flow of capital towards social good." Alltså att skapa bättre förutsättningar för impactentreprenörer att kunna finansiera sina verksamheter och skapa ekonomiskt hållbara företag.

Metod: Att kartlägga och tillgängliggöra de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga, anpassa och utveckla innovativa finansieringslösningar samt coacha och utbilda entreprenörer i finansieringsfrågor.

IMPACT INNOVATION

Syfte: att anpassa och konkretisera mät- och visualiseringsmodeller för att kunna visa och verifiera idéers samhällsnytta/impact samt att kartlägga, utvärdera och utveckla beredskap och potential hos offentliga aktörer i regionen att arbeta med impactentreprenörer.

Metod: att utvärdera befintliga metoder för effektmätning och kombinera dessa med relevanta visualiseringsmodeller samt att med hjälp av OECD-policy tool genomföra pilotstudier med tre kommuner i Västerbotten.

"Vi ska göra Västerbotten till Europas mest attraktiva region för impactentreprenörer genom ett dynamiskt ekosystem och göra Impact Academy 2030 till en betydelsefull samhällsbyggare i regionen."

Några nyckelresultat

– En digital finansieringstjänst för entreprenörer och rådgivare

– En sektorövergripande modell/tjänst för att utveckla idéer som främjar lokal utveckling

– 60/40-fördelning mellan män och kvinnor vad gäller resurser, tjänster och inflytande

– Ett digitalt idé- och affärsutvecklingskoncept för entreprenörer i länet

– En modell för att visuellt kommunicera företagens hållbara affärsidéer och entreprenörskap

– En forskningsbaserad modell för effektmätning av företagens miljö- och samhällsnytta

– Tre kommuner har med ett OECD-policytool kartlagt förutsättningarna för hållbart samhällsentreprenörskap

Effekter på längre sikt

• Ökat inflöde av kapital till regionen inom sociala och ekologiska investeringar.

• Ökad kompetens kring nyttan av socialt och ekologiskt hållbara affärer.

• Förbättrade förutsättningar för hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap.

• Fler och växande företag i övre Norrland

Projektpartners

Med rötterna fast förankrade i den kooperativa världen är vi övertygade om att vi med engagerade partners, goda samarbeten och relevanta nätverk kan få bästa möjliga effekt av vårt arbete.
TILLV-Samarbete-RGB-Blå
EUlogo_c_RGB
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!