Livet i glesbygden bjuder på mycket – men det finns också utmaningar i infrastrukturen och samhället i stort. Den som bor långt ifrån en stad kan nog snabbt komma på något som skulle kunna bli bättre, och i alla tider har påhittiga problemlösare klurat ut vad som skulle kunna bidra till lösningen. Vi på Coompanion och Lycksele kommun vill hitta dessa samhällsinnovatörer och göra verklighet av deras idéer!

Har du en idé på hur man kan lösa en samhällsutmaning?
Anmäl dig då till innovationstävlingen Innovation Inland!

Målet med tävlingen är att ge fler möjlighet att få göra verklighet av kreativa idéer. Tillsammans kan vi nyttja kraften för att skapa ett gott liv för alla i glesbygdsregioner.

Lösning på vad?

Denna gång riktar sig tävlingen till idéer kring tillgången till service. Ser du en möjlighet att på ett bra/bättre/enklare/klurigare sätt ge människor i glesbygden tillgång till handel, drivmedel, post och paket? Kanske i kombination med någonting socialt, till exempel kultur, fritid eller samvaro?

Vem kan delta?

Tidslinje

Tävlingen pågår under maj månad. Lämna in din idé senast den 2 juni.

För att stötta dig som har en idé i processen erbjuder vi coachingmöten den 10 och 24 maj, där olika inspiratörer erbjuder hjälp att utveckla din idé.

Det blir prisutdelning den 8 juni under Mötesplats Lycksele.

Vinster

Förutom ära och glädjen av att bidra till landsbygdsutveckling så erbjuder:

Tävlingskriterier

  1. Innovationen ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.
  2. Innovationen kan också involvera social hållbarhet som fritid, kultur eller omsorg, men då kombinerat med kriterium 1.
  3. Vi vill uppmuntra till att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder, och vi kommer därför ha med hur nyskapande idén är i vår bedömning.

För att underlätta för deltagarna i tävlingen att kunna skapa ett pilotprojekt enligt utlysning av Tillväxtverket, är delar av kriteriefomuleringen anpassade till den ansökan.

QR-kod för anmälan till Innovation Inland

Impact Academy 2030 by Coompanion
Coompanion – kooperativ utveckling
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!