Ett företag som är hållbart är det dels genom att jobba med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet men också genom att finnas kvar över tid. För att göra det behöver företaget utvecklas och vi har här samlat informationsfilmer om olika sätt att jobba med hållbar affärsutveckling.

SE ÄVEN

1. Paketering

Lär dig mer om hur du paketerar ert erbjudande.

LADDA NER
Pdf paketering

2. Ta betalt

Lär dig mer om hur du prissätter era varor och tjänster.

LADDA NER
Pdf ta betalt

3. Affärsmodeller

I den här videon får du veta mer om olika slags affärsmodeller.

LADDA NER
Pdf affärsmodeller
Pdf BMC samhällsentreprenörer
Pdf Business Model Canvas
Excel budgetmall
Excel likviditetsbudget

4. Tjänst- & produktutveckling

Lär dig mer om hur du kan utveckla era tjänster och produkter på ett hållbart sätt.

LADDA NER
Pdf tjänst- & produktutveckling

5. CSR

Här får du veta mer om CSR och hur ett företag kan bedriva CSR-arbete.

LADDA NER
Pdf CSR

6. Ekonomi

Lär dig mer om hur företaget får en hållbar ekonomi.

LADDA NER
Pdf ekonomi

7. Finansiering

I den här filmen ges mer information om olika sätt att finansiera en verksamhet.

LADDA NER
Pdf finansiering

8. Att driva projekt

I den här videon får du veta mer om hur ni startar och finansierar projekt.

LADDA NER
Pdf att driva projekt

Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades av Europeiska Strukturfonden och drevs under 2016-02 – 2018-06. Filmerna har utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!