Att driva ett företag innebär många olika slags utmaningar. Några av dem som kanske blir förbisedda när allt rullar på är de som berör relationerna mellan er som jobbar. För att hjälpa er till hållbara och starka relationer finns här informationsfilmen om just detta.

SE ÄVEN

1. Ledarskap

Lär dig mer om olika ledarskapsstilar för en hållbar organisation.

LADDA NER
Pdf ledarskap

2. Grupper

Lär dig mer om gruppers utveckling.

LADDA NER
Pdf grupper

3. Roller & grupper

Lär dig mer om de olika roller som kan finnas i en grupp.

4. Konflikthantering

Lär dig mer om hur konflikter i en grupp kan hanteras.

LADDA NER
Pdf konflikthantering

5. Arbetsmiljö

Lär dig mer om arbetsmiljöns betydelse för hållbara organisationer.

LADDA NER
Pdf arbetsmiljö

Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades av Europeiska Strukturfonden och drevs under 2016-02 – 2018-06. Filmerna har utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!