Grön digital omställning är syftet med det stora projektet RE Start Umeå, eller Revolt som har blivit konceptnamnet. Fyra drivna projektpartners startade resan tillsammans för att främja hållbarheten inom näringsliv i Umeå. I fokus står mikroföretagens omställning till en cirkulär ekonomi, och att öka deras konkurrenskraft genom affärsutveckling, digitalisering och sektorövergripande samverkan.

Projektet syftar till att öka mikroentreprenörers andel av cirkulär resursanvändning och digitala affärer. En förutsättning för det är att skapa samarbeten mellan små och medelstora företag, organisationer och kommuner. Bara tillsammans kan vi uppnå de globala målen i Agenda 2030!

Projektet kommer att leverera ett koncept kallat Revolt. Där ingår en digital affärsplattform, en lärande- och handelsplats i centrala Umeå och en modell för affärsdriven samverkan. 

Vilka är med i projektet?

Den primära målgruppen är mikroföretag som vill påbörja eller öka takten i sin gröna omställning. Den sekundär målgruppen är SME-företag, organisationer och kommuner. 

Målet med projektet är att hjälpa Umeåregionens små och medelstora företag att komma igång med omställningen. De som ser möjligheter i jämlika, digitala och gröna affärsmodeller får chansen att tillsammans skapa morgondagens hållbara näringsliv.

Delmål i projektet:

 

    • Mikroföretagen och affärsprojekten ska bestå av 40/60 procent kvinnor och män.

 

    • Mikroföretagen ska öka sin andel av cirkulär resursanvändning med 10%.

 

    • Mikroföretagen ska öka sin andel av digitala affärer med 10%.


Team & kontakt

Vill du veta mer om projektet RE Start Umeå eller Revolt, eller har andra funderingar kopplat till samhällsnyttigt företagande?
Hör av dig till någon av personerna nedan!

Kontakt

Cathrin Sandström
Projektledare RE Start Umeå
cathrin.sandstrom@coompanion.se

Kontakt till partners

David Nygren
Diös Fastigheter
david.nygren@dios.se

Per Sundström
Vakin
per.sundstrom@vakin.se

Liv Öberg
Umeå kommun
liv.oberg@umea.se 

Projektpartners

Med rötterna fast förankrade i den kooperativa världen är vi övertygade om att vi med engagerade partners, goda samarbeten och relevanta nätverk kan få bästa möjliga effekt av vårt arbete.

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!