Grön digital omställning var syftet med det stora projektet RE Start Umeå, eller Revolt som under dess gång blev konceptnamnet. Fyra drivna projektpartners startade resan tillsammans för att främja hållbarheten inom näringsliv i Umeå, och med finansiering av den Europeiska regionala utvecklingsfonden kunde projektet lyfta.

Den europeiska flaggan syns med texten Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.
En blå pil som pekar uppåt syns med texten Med finansiering av Tillväxtverket.

 

I fokus stod mikroföretagens omställning till en cirkulär ekonomi, och att öka deras konkurrenskraft genom affärsutveckling, digitalisering och sektorövergripande samverkan. En förutsättning för det var att skapa samarbeten mellan små och medelstora företag, organisationer och kommuner. För bara tillsammans kan vi uppnå de globala målen i Agenda 2030!

Projektets mål var att leverera ett koncept kallat Revolt, inklusive en digital affärsplattform för att öka cirkularitet, en lärande- och handelsplats i centrala Umeå och en modell för affärsdriven samverkan. 

Vilka var med i projektet?

Den primära målgruppen var mikroföretag som ville påbörja eller öka takten i sin gröna omställning. Den sekundära målgruppen var SME-företag, organisationer och kommuner. 

Målet med projektet var att hjälpa Umeåregionens små och medelstora företag att komma igång med omställningen. De som ser möjligheter i jämlika, digitala och gröna affärsmodeller skulle få chansen att tillsammans skapa morgondagens hållbara näringsliv.

Delmål i projektet:

    • Mikroföretagen och affärsprojekten ska bestå av 40/60 procent kvinnor och män.

    • Mikroföretagen ska öka sin andel av cirkulär resursanvändning med 10%.

    • Mikroföretagen ska öka sin andel av digitala affärer med 10%.


Team & kontakt

Vill du veta mer om projektet RE Start Umeå eller Revolt, eller har andra funderingar kopplat till samhällsnyttigt företagande?
Hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.

 

Cathrin Sandström
Projektledare RE Start Umeå
cathrin.sandstrom@coompanion.se

David Nygren
Diös Fastigheter
david.nygren@dios.se

Per Sundström
Vakin
per.sundstrom@vakin.se

Liv Öberg
Umeå kommun
liv.oberg@umea.se 

Projektpartners

Med rötterna fast förankrade i den kooperativa världen är vi övertygade om att vi med engagerade partners, goda samarbeten och relevanta nätverk kan få bästa möjliga effekt av vårt arbete.

Coompanion

Diös

Umeå kommun

Vakin

Tillväxtverket 

EU (Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!