SOCIAL INNOVATION SKÅNE – LÄRDOMAR, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

siskonfst

Inom ramen för det Coompanion Skåneägda projektet Social Innovation Skåne arrangeras en nationell spridnings- och lärkonferens med det övergripande temat social innovation. Den 16-17 mars gör vi halvhalt i vårt treåriga projekt för att under två dagar tillsammans med er presentera, analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige.

Vad har vi lärt oss? Vilka utmaningar har vi mött? Hur tar vi ut riktningen framåt? Hur kan vi samverka kring de här frågorna nationellt? Det är några av de frågor som vi vill diskutera med er som på olika sätt arbetar med liknande projekt och initiativ runt om i Sverige.

Social Innovation Skåne har som mål att etablera en stödstruktur för social innovation i Skåne. Det är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social Innovation, Coompanion Skåne, Nätverket för Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Var: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö
När: 16 mars kl 12 till 17 mars kl 13.30 (lunch till lunch). Vi bjuder på konferens och lunch, du står för resa och logi.

Här kan du hitta mer information och programmet för dagarna

OBS! ANMÄL DIG SENAST 7 MARS. BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!