Kooperativ tryggar jobb

Personalkooperativ säkrar jobben och skapar lokal service lokalt, egenföretagare som samarbetar har en mindre utsatt situation och de kooperativa sociala företagen sänker trösklarna för de som har det allra svårast på arbetsmarknaden. Arbete och gemenskap är bästa medicinen mot polarisering. Detta uppmärksammas över hela världen då på lördag då Internationella kooperativa dagen, infaller.

Allt otryggare anställningar, fler som länge varit utanför arbetsmarknaden och ökande inkomstklyftor ökar polariseringen i samhället,  mellan stad och land, mellan de som kan välja och vraka på jobb och de som nästan räknats ut. Vi ser också ett växande prekariat av egenföretagare.

Digitaliseringen – är inte dålig i sig – men vinstmaximerande plattformsföretag gör allt fler till en sorts egenföretagare med den skillnaden att de får bära riskerna utan möjlighet till del i vinst eller inflytande. Detta kallas ibland ”uberisering”.

Kooperativ svarar mot alla dessa utmaningar.

Kooperativ kan säkra jobben

Medarbetar- (och ibland även kund- eller bygdeägda) verksamheter kan säkra arbetstillfällen och service lokalt. Detta är inte ovanligt inom till exempel tillverkningsindustri i Sydeuropa. I Sverige har vi bland annat äldreboendet Brännagården, utanför Östersund, där hela byn, inklusive de anställda är ägare. Medarbetarägda Horredsmattan i Horred är ett annat framgångsrikt och hållbart exempel.

I Sverige kommer många företagare att pensioneras de närmaste åren. Kanske är medarbetarna de mest lämpade att ta över verksamheten?

Egenföretagare blir starkare tillsammans

Egenföretagare som går samman i kooperativ och poolar resurser och delar på risker har blivit en allt vanligare företeelse. Samarbetet ger också möjlighet att arbeta strategiskt med gemensam kompetensutveckling och möjlighet att ta större affärer tillsammans. Det blir en sorts bemanningsföretag med skillnaden att vinst och inflytande går tillbaka till dem som arbetat ihop det.

Kooperativ för de mest sårbara

Sverige har idag en låg arbetslöshet. Men de som varit länge utan arbete har blivit fler och när de trots goda tider inte får arbete är det tydligt att det behövs andra sätt att inkludera också de av oss som hamnat utanför.

Arbetsintegrerande sociala företag är oftast kooperativ. Deras syfte är att genom näringsverksamhet skapa arbete för dem som haft svårigheter att få jobb. De är bra på att stötta människor på väg till jobb om det så är ohälsa, språksvårigheter eller en funktionsvariation som hindrat. Dessa sociala företag använder sina affärer till att hjälpa sig själva och andra – vinsten återinvesteras i verksamheten – och de erbjuder också möjlighet till inflytande för sina anställda.

Kooperativ bästa medicinen mot polarisering

I en tid med ökad polarisering är en inkluderande arbetsmarknad den bästa medicinen. Inte minst kommer fler vägar till arbetsmarknaden att behövas för att nyanlända ska få möjlighet att bidra till tillväxt och utveckling. Den första juli finns därför många goda anledningar att uppmärksamma hur kooperativ bidrar till en inkluderande arbetsmarknad – i Sverige och resten av världen.
Coompanion är företagsrådgivaren för lokal utveckling och kooperativt företagande. Vi finns på 25 platser i hela landet – ett Coompanion i varje län – alltid regionalt ägda och styrda.

Läs mer på:

coompanion.se

http://www.un.org/en/events/cooperativesday

http://www.copac.coop

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!