STÖD TILL SAMHÄLLSENTREPRENÖRER

Här är tips på stöd just nu

 

Vinnova – sista ansökningsdag 8 mars 2018

Social innovation – utveckla och testa

Är ni sociala entreprenörer – eller kanske intraprenörer – i nystartade eller etablerade företag? Eller är ni en idéburen organisation eller offentlig verksamhet med en innovativ samhällsidé? Då kan ni söka finansiering från Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Mer info här.

Tänk på att det ofta är väldigt många som söker dessa pengar i förhållande till hur många som brukar bli beviljade. Det innebär att många som skickar in väldigt bra ansökningar inte nödvändigtvis blir beviljade medel.

Läs därför hela utlysningstexten noga innan du börjar skriva (kanske finns det något viktigt på sista sidan som du behöver ha koll på?) och förankra ansökan hos samarbetspartners (och gärna även hos Vinnova om det är möjligt) i god tid innan deadline.

Fundera även över om din idé är samhällsnyttig, unik och innovativ nog för att klara av konkurrensen i just den här utlysningen. Finns det redan en framgångsrik liknande idé som din i Sverige så har Vinnova troligen redan hört om den. Då kanske det är bättre att söka andra pengar som inte är lika fokuserade på att idéen är så innovativ. Om du vet att det finns liknande innovationer redan, men att din är betydligt bättre, förklara då hur din idé är annorlunda och bättre än de existerande.


Här är en annan möjlighet som vänder sig till en bredare grupp

 

Vinnova – sista ansökningsdag 6 mars 2018

Innovativa startups steg 1

Nystartade små företag kan söka utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen. Mer info här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!