VILSE I STÖDDJUNGELN

Det finns många organisationer som kan hjälpa till vid start och utveckling av företag. Men vem kan hjälpa en entreprenör som jobbar med att lösa samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder? Det finns stöd att få och ekonomiska medel att söka men hur kan en social entreprenör hitta rätt i stöddjungeln? Tillväxtverket släppte i november 2017 en rapport på detta tema med namnet ”Vilse i stöddjungeln”. Rapporten pekar på ett visst glapp mellan sociala entreprenörers behov och det stöd som erbjuds.

Här kan du nu i efterhand titta på ett seminarium från Social Innovation Summit 2017. Under seminariet ges en genomgång av rapportens innehåll och vi får också ta del av två samhällsentreprenörers erfarenheter kring deras stödbehov (We Unite Design och Självbildarna). På scenen hittar vi också Social Innovation Skånes projektledare Maria Kullberg.

 

Du kan se en film från seminariet här 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!