Frihet, jämlikhet, partnerskap – Skånes väg mot Agenda 2030

SAVE THE DATE

Civilsamhället är viktigt! Partnerskap behövs! Samverkan är lösningen!
Skåne är ledande i landet på sektorsövergripande samverkan – vi var först i Sverige med att teckna en regional Överenskommelse, och vi har fler Idéburna Offentliga Partnerskap än andra regioner. Men gör vi tillräckligt? Har civilsamhället blivit en förvaltare istället för förändrare? Ger offentlig sektor verkligt inflytande till civilsamhället? För att kunna nå ett hållbart Skåne måste vi arbeta över sektorsgränserna men kanske behöver vi själva förändras för att lösa framtiden samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för att kunna arbeta i jämlika partnerskap?

Välkomna till Överenskommelsen Skånes årliga regionala forum – en energiinjektion till sektorsövergripande samverkan.
Plats: Högskolan i Kristianstad
Adress: Elmetorpsvägen 15, 291 39 Kristianstad
Datum: Fredag 30 augusti 2019 kl. 9.00 -15.30. Fika och registrering från kl. 8.15

Anmälan och program kommer längre fram. Håll utkik på overenskommelsenskane.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!