Socialt företagande och utveckling av biosfärområde – nya spännande projekt

2019 blir ett spännande år. Coompanion Skåne jobbar för ett Skåne där människor går samman och driver hållbar utveckling. Vi har påbörjat arbetet med nya projekt som ligger helt i linje med vad vi tror på.

Vår projektportfölj innefattar nu även arbete med att stärka socialt företagande i Skåne genom bred samverkan. Vi ska också bidra till att göra området kring Vombsjön starkare genom att stödja de lokala aktörerna och invånarna i de kringliggande samhällena och samtidigt främja verksamheter kopplat till hållbar utveckling inom till exempel besöks och hästnäring och jordbruk. Dessutom har vi förmånen att vara med att peppa och utbilda nyanlända unga i entreprenörskap och kooperativ organisering.

Läs mer på vår projektsida här »

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!