Så skriver ni ett kompanjonavtal

Att driva företag tillsammans kräver att man har förtroende för varandra, och det hjälper man har ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser.

Det är också viktigt att skriva ett ordentligt kompanjonavtal! Vi har gjort en enkel checklista som hjälper er komma igång.

Glöm inte att ni kan boka gratis rådgivning hos närmaste Coompanion-kontor.

 

Viktiga punkter i ett kompanjonavtal

 • Vilka parter berörs?
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering. Exempelvis storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i samarbetet hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid en eventuell kris?
 • Hur ska in- och utträde ske, till exempel vad gäller del i tillgångar?
 • Lönepolicy – eller för företagssamverkan – hur hanterar ni intäkter och kostnader?
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem?
 • Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder?
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis vd eller verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.
 • Hur hanterar ni eventuella tvister mellan samarbetsparterna?

Har ni några frågor? Ta kontakt med Coompanion på er ort redan från början. Vi hjälper er med hur ni ska kunna skriva ett kompanjonavtal och mycket mer!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!