På turné för biosfärområde Vombsjösänkan - Coompanion

På turné för biosfärområde Vombsjösänkan

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Biosfärområden är pilotområden med naturvärden i fokus, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

– Vi vill inte bara arbeta från en plats utan från flera. Kom och träffa oss när vi ger oss ut på turné! hälsar Sara Ericsson och Tina Jönsson som leder projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”.

Hej Sara och Tina! Ni ska ut på turné. Vad innebär det?
– Vi tar med oss datorn och oss själva och arbetar från olika platser i det tilltänkta biosfärområdet. Vi vill träffa folk och höra om deras idéer, berättar Sara.

 

Hur kan man engagera sig?
– Vi har aktiviteter på gång som det går att ansluta till, eller så kan du komma med egna idéer om hur du vill jobba med hållbarhet. Vi arbetar utifrån de förslag som kommer upp och finns här för att hjälpa och stötta, förklarar Tina.

Vilka idéer och aktiviteter har tagit form i nuläget?
– Vi har identifierat några övergripande teman, säger Sara. Till exempel samspelet mellan tätorter och landsbygder, odlingslandskapets ekosystemtjänster, kris och resiliens. Olika initiativ kan ta plats där. Det kan också vara nya, undersökande initiativ. Det finns utrymme för både och!

– När det gäller aktiviteter har vi bland annat anordnat walk & talks. Vi har haft grupper som gått på fotopromenad kring Vombsjön, lärt sig mer om livet i Kävlingeån och cyklat för att diskutera cykelturism och ledutveckling. Just nu utvecklar vi en workshop till stöd för byalag, föreningar och företag som vill arbeta praktiskt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, beskriver Tina.

– De senaste jag pratade med tog kontakt med oss för att de ville skriva sin kandidatuppsats om biosfärområdet, fyller Sara i. Flera andra har lyft att de är intresserade av odling, community farming och fröer från genbanken, så nu tar ett utbyte form kring det.

Varför behövs ett biosfärområde?
– Vombsjösänkan är en fantastisk plats som ligger lite i skymundan i jämförelse med andra besöksmål, menar Sara. Det är ett sätt att synliggöra och lyfta de naturvärden som finns. Vi vill även testa olika sätt hur man kan samverka, stötta, hitta hållbara affärsidéer och projekt.

– Biosfärområdet blir som en plattform för hållbar utveckling. Det visar hur och var en kan jobba på sin egen plats för hållbarhet. Det skapar en positiv identitet och ett vi. Kom gärna förbi! avslutar Tina.

Drop-in-tider:

  • Blentarps Bibliotek 10 okt kl 9-15
  • Torna Hällestad Lanthandel 17 okt kl 9-17
  • Södra Sandby bibliotek 21 okt kl 13-19
  • Flyinge Plantshop & Café Smedjan 24 okt kl 11-17
  • Veberöds Bibliotek 29 okt kl 13-18
  • Lövestad bibliotek 4 nov kl 14-18
  • Harlösa bibliotek 5 nov kl 15-19
  • Vollsjö bibliotek 13 nov kl 14-18
  • Löberöds bibliotek 14 nov kl 13-17
  • Dalby bibliotek 20 nov kl 13-19

Se facebookevent för turnén

Projektbeskrivning och kontaktuppgifter projektledare: Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan
Följ oss! Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan – Instagram: biosfaromrade_vombsjosankan

Translate »