Aktiebolag eller ekonomisk förening?

Vad ska ni välja? Vilken företagsform passar bäst för er, aktiebolag eller ekonomisk förening? Vi reder ut begreppen och hjälper er att fatta rätt beslut när ni ska starta företag.

Är aktiebolag verkligen säkrare?

Visste du att aktiebolag och ekonomisk förening är lika trygga, eftersom man skiljer på företagets och den privata ekonomin. En ekonomisk förening kan teckna avtal och är ansvarigt för eventuella skulder, precis som ett aktiebolag. Kontakta oss om ni har några frågor!

Vad är enklast att starta?

Det är inte särskilt svårt att starta aktiebolag eller ekonomisk förening. Vi hjälper er gärna på vägen! Boka in en kostnadsfri rådgivning.

En skillnad är däremot att ett aktiebolag kräver ett första aktiekapital på minst 25.000 kronor, medan medlemmarna i en ekonomisk förening bara betalar in en insats vid start. Hur stor eller liten den är bestämmer föreningen själva (men minst en krona!).

Så startar ni ett AB

 1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Teckna och betala aktier.
 3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver.
 4. Skriv under stiftelseurkunden.
 5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
 6. Bolagsverket registrerar företaget.
 7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.
 8. Gör skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Så startar ni ekonomisk förening

 1. Håll en stämma där ni beslutar om stadgar och utser en styrelse.
 2. Betala insatsen.
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
 4. Bolagsverket registrerar föreningen.
 5. Verksamheten kan starta.
 6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.
 7. Gör skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Källa: Bolagsverket

Vem får bestämma i företaget?

Vill ni dela på inflytandet och ägandet i företaget? Då är ekonomisk förening ett bra alternativ, som gör att varje person har lika stor möjlighet att påverka. Anställda kan också ha möjligheten att blir medlemmar och ägare i framtiden.

I ett aktiebolag får ägarna rösta på bolagsstämman utifrån hur många aktier han eller hon äger, om inte annat står i bolagsordningen.

starta företag tillsammans

Vi hjälper er att starta aktiebolag eller ekonomisk förening

Oavsett vilken företagsform ni väljer så finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas med ert företagande. Att driva företag tillsammans är dubbelt så roligt och hälften så svårt! Ni kan hjälpa varandra när det är svårt, men ni kan också fira tillsammans när det går bra.

Vi kan även hjälpa er att skriva ett kompanjonavtal!

Boka in en kostnadsfri rådgivning med oss! Det är gratis tack vare stöd från Tillväxtverket.

Vad är ett kooperativ?

Kooperativ är ingen egen bolagsform, utan ett sätt att organisera och driva ett företag. I kooperativet delar man på ägarskapet och ansvaret.

Den vanligaste bolagsformen för kooperativ är ekonomisk förening, där delägare och medlemmar får samma inflytande i företaget. Demokratiskt, helt enkelt! Idén bygger på de kooperativa principerna.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!