smart composer pilot

Vi vill stärka kooperativen och de sociala företagens roll i vår region. Därför arbetar vi med utveckling och innovation inom flera områden, tillsammans med våra medlemmar, sociala företag, myndigheter och andra partners.

Just nu arbetar vi inom områden som hållbart entreprenörskap, socialt företagande, kulturella och kreativa näringar och finansiering.

Nya lösningar och verktyg!

Vi tittar hela tiden på hur vi kan underlätta livet för kooperativ och sociala företag i Göteborgsregionen. I många av de projekt vi driver utvecklar vi också olika verktyg och resurser som kan vara till nytta för entreprenörer, våra medlemmar eller andra företagsrådgivare.

Du hittar mallar, guider och länkar här

Saknar du något? Kontakta oss!

Aktuella områden

Kulturella & kreativa näringar

Bunkern Bokar

I Bunkern Bokar håller vi på att starta upp ett socialt företag som fungerar som bokningsbolag för Göteborgsmusiker, samtidigt som de skapar arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet
Följ arbetet genom nyhetsbrev
Sociala medier
Kontakt

Finansiär: Allmänna Arvsfonden

Partners: Kulturföreningen Bunkern

EU Smart Composer

Samhället ställer nya krav på musiker och kompositörer. I projektet EU Smart Composer har vi tagit fram metoder och en handbok för att bättre rusta framtidens kompositörer inom entreprenörskap, digital marknadsföring och varumärkesarbete.

Läs mer om projektet
Följ arbetet
Sociala medier
Kontakt

Finansiär: Erasmus+

Partners: Coompanion Göteborgsregionen, Wazo Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative, Abbaye Aux Dames – La Cite Musicale- Saintes, Le LABA – Centre of expertise specialising in European funding, RESEO – European Network for Opera and Dance Education

Hållbart entreprenörskap

2030Biz

I projektet 2030 Biz får små och medelstora företag* i Västerbotten, Sörmland och Göteborgsregionen utveckla sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Det ger dem stärkt lönsamhet, bättre konkurrensförmåga och bidrar till Sveriges mål att nå Agenda 2030.

Läs mer om projektet
Podcasten “Hållbara företag”
Kontakt

Finansiär: Europeiska unionen

Partners: CSR Västsverige, Coompanion Västerbotten, Coompanion Sörmland

Grassroots Eco-Tourism

GRASSROOTS vill dra nytta av ekoturism som en framväxande och kraftfull trend. Marknaden växer snabbt och lovar särskilt innovativa karriärmöjligheter för unga människor som är mer miljömedvetna än sina äldre. Vi introducerar nya modeller, kunskapsutbyte och erbjuder entreprenörskapsutbildning för ungdomar.

Läs mer om projektet
Följ arbetet
Sociala medier
Kontakt

Finansiär: Erasmus+

Partners: Le LABA (Frankrike), Momentum (Irland), Défismed (Frankrike), Materahub (Italien), Futurecast (Irland), OIRD (Belgien)

Socialt företagande

S.W.E.E.T.

I utbytesprojektet S.W.E.E.T. () delar vi kunskap och erfarenheter över landsgränserna inom frågor som rör utvecklingen av sociala företag och den cirkulära ekonomin. Syftet är att inspirera och träna oss för att bättre kunna stötta hållbara sociala företag. På så vis kan vi bidra till att förbättra och öka sysselsättningen och anställningsbarheten för människor på nya marknader.

.

Läs mer om projektet
Kontakt

Finansiär: Erasmus+

Partners: Consulta Diocesana di Genova, REVES, Genova Social Hub

Finansiering

Microfinance for Swedish Social Enterprises

Tillsammans med Mikrofonden och partners arbetar vi för att snabbare påskynda utvecklingen av en sociala finansmarknad i Sverige och Europa – så att sociala företag kan accelerera sina sociala innovationer (som arbetsintegration, inkluderande boende, hållbar livsmedelsproduktion, cirkulärt och grönt företagande.

.

Läs mer om projektet
Kontakt

Finansiär: ESF via Europeiska kommissionen

Partners: Mikrofonden Sverige, Mikrofonden Uppsala, Coompanion Göteborgsregionen, Coompanion Örebro, Coompanion Östergötland, Coompanion Jämtland och Ekobanken

Har du en idé?

När vi testar och utvecklar nya lösningar gör vi det ofta i projektform. Många gånger söker vi och genomför projekt tillsammans med våra medlemmar eller andra organisationer.

Vi har omfattande omvärldsbevakning, ett stort internationellt nätverk och koll på vilka utlysningar som finns just nu.

Kontakta oss så snackar vi vidare!


Tidigare projekt

Test Box

Testbäddar för samhällets utmaningar

Projektet utforskar behovet och utformningen av en “mjuk” testbädd som ger kvinnor med tjänsteidéer/företag i nordöstra Göteborg öka möjlighet att praktiskt testa, utveckla och validera sina företagsidéer innan start.
Testbädden Testbox ska genom innehåll och målgrupp bidra till att innovera, demokratisera och öka jämställdheten i dagens testbäddsystem.

Express projekt i göteborgsregionen

EXPRESS

Med vårt nya utbytesprojekt vill vi skapa nya möjligheter för unga migranter och flyktingar att starta och driva företag. Det gör vi genom att dela erfarenheter tillsammans med partners i Italien, Spanien, Grekland, Belgien, Frankrike och Tyskland.

Convoy Väst

Convoy Väst

Convoy Väst ger människor chansen att utveckla sin affärsidé tills de är redo att dra igång sitt egna företag. Som egenanställd kan man i lugn och ro testa och marknadsföra sina idéer, hitta kunder och lära sig mer om att driva företag – utan att starta företag! I Convoy gör vi det dessutom på ett kooperativt sätt.

Sharing Cities

Vi arbetar tillsammans med ett stort partnerskap för att utveckla delningsekonomin, i testbäddar där kompetens, branscher, problemägare och användare möts för att utveckla framtida lösningar snabbare. I Göteborg stöttar vi flera initiativ, såsom Leksaksbiblioteket, och i stadsutvecklingen av nya Masthuggskajen är ambitionen att minska konsumtion genom ökad delning. De andra svenska storstäderna och Umeå deltar i projektet.

CoopCamp

I projektet Coopcamp jobbar vi tillsammans med andra Europeiska länder för att utveckla metoder som förmedlar kunskap om kooperativ, deras värderingar, funktion och uppläggning. Vi fokuserar på det kooperativa företaget som ett etiskt alternativ till andra former av entreprenörskap.

Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling

Projektet ska genom medskapande och inkluderande arbetssätt bidra till utveckling av hållbara bygg- och bostadslösningar genom att utforska och testa Tiny Houses som verktyg för främjainnovationskraft och entreprenörskap inom återbruksbyggande och hållbar platsutveckling.

Finansiär: Västra Götalandsregionen

Partners:
Egnahemsfabriken på Tjörn
Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad
Byar och Kvarter

Läs mer

Samverkan för att utveckla rådgivning för hästföretagare

Tillsammans med flera andra aktörer utvecklar vi ett långsiktigt hållbart rådgivningskoncept för hästföretagare genom att skapa en gemensam digital plattform där hästföretagare kan hitta rådgivning för att starta, driva, utveckla eller avveckla sitt företag.

Finansiär: Jordbruksverket
Partners: LRF Väst, Ludvig & CO,
Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

Läs mer

ASF Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Läs mer

1000 jobb

1000 Jobb – Grundsteget

Vår vision: 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Projektet ska skapa tillväxt i befintliga sociala, starta nya företag och höja kunskapen om socialt företagande hos myndigheter.

Läs mer

Collaborative Financial Readiness

Är ni ett socialt företag? Växla upp er samhällsnytta – vi gör er redo för en investering!

Läs mer

stadslandet

Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I Stadslandet möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar. Vi kommer att fortsätta arbetet som påbörjats i projektet tillsammans med Studiefrämjandet och Hela Sverige Ska Leva. (Finansiär: Europeiska unionens regionala utvecklingsfond)

Läs mer

projekt i göteborgsregionen divercity

Divercity – Byggemenskaper

En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer med att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.

Läs mer

Fler Arbetsintegrerade Företag i Västra Götaland!

Ett projekt som genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och fyra Coompanion-kontor. Projektet ska bidra till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Läs mer

KRAFT: Kraftfullt ekosystem för sociala företag i Västra Götaland

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och våra Coompanion­kollegor i regionen ska vi öka den sociala hållbarheten i regionen genom mer sociala innovationer och fler företag. Projektet ska vidga företagens marknad genom riktad upphandling, ge dem verktyg för att öka försäljningen och utveckla ett ekosystem för social innovation. KRAFT är ett av Tillväxtverkets 17 regionala projekt, en del av regeringens strategi för socialt företagande. (Finansiär: Tillväxtverket)

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!