Vi gör arbetsintegrerande sociala företag ännu bättre på att leverera arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster! Vill du vara med?

ASF Akademin startades som ett ESF-projekt med stöd från Europeiska socialfonden och drivs nu av Coompanion Sverige.

europeiska socialfonden

Nu startar höstens utbildningar!

I vår är ASF Akademin tillbaka med två utbildningar för sociala företag. En ny chans att kvalitetssäkra företagets arbetsträning och att förbättra säljarbetet med vår coaching!

Läs mer

ASF Akademin

Det här gör vi

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet rustar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Vi arbetar nära myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att företagens tjänster ska motsvara vad myndigheterna kräver.

Det här vill vi

Tänk om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vore ett självklart val för varje myndighet som ska stötta personer till arbete! Om företagen kvalitetssäkrar sina tjänster inom arbetsträning och har ett ledarskap som är anpassad efter företagets unika förutsättningar – då kan varje individ utvecklas på ett tryggt sätt och bli bättre rustad för framtida jobbutmaningar.

ASF Akademin ska också ge verktyg för ledarskapet som krävs i ett socialt företag. Det kräver självkännedom, kunskap om gruppdynamik och tålamod för att stötta individer som ska göra en resa in på arbetsmarknaden – tillsammans med andra.

Om projektet

ASF Akademin var en fortsättning på PIACS – också ett ESF-projekt. Där fann man ett behov av att säkra idéburna organisationers metoder för arbetsträning.

Cirka 150 sociala företag deltog i projektet mellan 2018 och 2021. Projektet hade stöd från Svenska ESF-rådet och nu drivs ASF Akademin vidare av Coompanion Sverige.

”Jag är framför allt så tacksam att det här ens finns! Jag har lärt mig så mycket om mitt jobb och hur upplevelsen kan förbättras för våra deltagare.”

Citat ur projektets utvärdering

Det här gör ASF Akademin

Säljcoachning

Här fokuserar vi på att öka er kompetens inom försäljning och på att utveckla er organisation mot ett strukturerat säljarbete.

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsträning

Stöd och utveckling för den som har ansvar för arbetsträningen i sitt sociala företag. Målet är att kvalitetssäkra arbetsträningen på företagen så att den når upp till myndigheternas krav och krav på certifiering.

Läs mer

Höstens utbildningar

Just nu erbjuder vi utbildningar inom SAM och NPF.

Läs mer

Vår modell för kvalitetssäkrad arbetsträning

Sociala företag – det självklara valet!

Vi har som mål att arbetsintegrerande sociala företag blir en självklar och mer anlitad resurs. Det kan till exempel innebära att ASF är en  del av Arbetsförmedlingens programpaket, vuxenutbildning eller i nationella insatser genom folkhögskolor och folkbildning.

Referens- och styrgrupp

Under projekttiden 2018-2021 var Coompanion Sverige projektägare. I referens- och styrgrupp ingick: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Skoopi, Svenska Branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag och Tillväxtverket.

Kontakt

Ansvarig 
Sebastian Öhman
telefon: 076-379 14 68

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!