Inspiration från Blekinge Arkipelag: ”Biosfärområden skapar lokala lösningar på globala utmaningar”

År 2011 utsågs Blekinge Arkipelag till biosfärområde av FN-organet Unesco.
”Under biosfärområdets första år så hände otroligt lite, men under 2018 gjorde vi ett omtag och efter det så har det blivit ett helt annat schvung i det vi gör. Nu är vi på banan och har riktigt roliga projekt och aktiviteter igång!” berättar Mattias Holmquist, biosfärområdets koordinator.
Torsdagen den 5/12 bjöd vi in Mattias för en öppen inspirationskväll i Beritslund, Bjärsjölagård. Nu kan du se hans föreläsning på webben.

Projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan höll i inspirationskvällen. Ett trettiotal personer kom för att lyssna till föreläsningen och för att dela med sig av lokala initiativ i Vombsjösänkan. Tanken med kvällen var att lära av Blekinge Arkipelags erfarenheter, för att på så sätt upptäcka möjligheter och hot för vår egen resa mot att bli ett biosfärområde.

Några av föreläsningens teman:

  • Vad är Biosfärområde Blekinge Arkipelag och varför har de valt att satsat på ett biosfärområde?
  • Hur har de organiserat sig och vilka aktörer är involverade?
  • Hur har ideella krafter – privatpersoner, företag, föreningar – engagerat sig och vad innebär det att vara biosfärambassadör?
  • Vilka styrdokument och modeller arbetar de med på lokal, nationell och global nivå och hur kommunicerar de strategier och fokusområden?
  • Vad gör Blekinge Arkipelag för ekonomin?
  • Vilka konkreta utmaningar och lösningar arbetar de med i pågående projekt?

 

Se videon här på Facebook (54 minuter).

Ladda ner tillhörande PowerPoint.


Projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!