Frågor och svar om sociala företag

Det finns en del missförstånd och oklarheter kring sociala företag. Vi har arbetat med socialt företagande i många år och försöker att svara på några vanliga frågor.

Ta kontakt med oss om ni vill veta mer eller ha hjälp med att starta företag tillsammans!

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag kan vara allt från ett start-up företag till en aktör i den ideella sektorn. Det är företag vars drivkraft är att skapa innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar.

De sociala företagen kan t.ex. arbeta för en levande landsbygd, bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Man kan säga att sociala företag ökar medborgarnas välstånd genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle (källa: Tillväxtverket).

Man brukar skilja på sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag. De senare är speciellt inriktade på att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en ny chans, till exempel genom arbetsträning och rehabilitering i nära samarbete med myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Är sociala företag riktiga företag och är det riktiga jobb?

Ja, sociala företag är riktiga företag som säljer varor eller tjänster, betalar skatt och är arbetsgivare.

Hur kan sociala företag gå runt ekonomiskt?

Precis som andra företag är det viktigt att företaget har kunder som köper företagets varor eller tjänster. Många sociala företag har dubbla affärsidéer – det vill säga att förutom de varor och tjänster som de säljer så säljer de också till exempel arbetsträningsplatser.

Vem kan börja i ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara aktuella för personer som har svårt att få arbete och vars svårigheter berättigar till någon form av lönestöd.

Snedvrider sociala företag konkurrensen?

Sociala företag har marknadsmässiga priser. Lönestöd som oftast följer med individen kan även andra aktörer använda om de anställer personer som har sådant stöd.

Får sociala företag gå med vinst?

Ja, för att kunna utveckla företaget behövs vinst. Den återinvesteras dock huvudsakligen i verksamheten och används till syftet med det sociala företaget – att skapa anställningar.

Är inte sociala företag beroende av bidrag från offentlig sektor?

En del sociala företag har dubbla affärsidéer och därför två olika kundgrupper, dels offentlig sektor som köper till exempel rehabilitering och arbetsträning, dels kunder på den marknad som köper varor och tjänster som produceras i företaget. Sociala företag är framförallt uppdragstagare – som skriver kontrakt och upphandlas precis som andra leverantörer till offentlig sektor – inte bidragstagare.

Vad är skillnaden mellan arbetsintegrerade sociala företag och andra aktörer som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och LSS?

Det är just att de är arbetsintegrerade sociala företag, det vill säga affärsverksamheter med syfte att skapa arbete för personer som haft svårigheter. De ska också erbjuda en hög grad av delaktighet, vinsten ska återinvesteras och de ska vara fristående från offentlig sektor.

Vem bestämmer i ett socialt företag?

I sociala företag ska det vara en hög grad av delaktighet. Hur den ser ut varierar från företag till företag. I de allra flesta kan man bli medlem och därmed utöva ett inflytande – till exempel genom att vara med i företagets styrelse eller bara ha rösträtt.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

Vill ni ha hjälp att starta ett socialt företag? Boka in en kostnadsfri rådgivning med Coompanion!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!