Kooperativa företag mer jämställda än aktiebolag

Kooperativa företag är mer jämställda än andra företag, oavsett om man tittar på styrelser, ledningsgrupper, vd:ar eller ordförandeposter. Det visar en ny rapport från Svensk Kooperation. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i våra svenska företag.

Rapporten jämför stora kooperativa företag, nya ekonomiska föreningar, börsbolag och andra aktiebolag.

Svensk Kooperation har framför allt tittat på jämställdhet i fördelningen av kvinnor och män på olika maktpositioner i företagen.

Här kan du läsa hela rapporten.

Vi på Coompanion har satt som hållbarhetsmål till år 2025 att i samtliga företag som går igenom vår rådgivning ska 50% av ordföranden vara kvinnor.

 

Kooperativ har fler kvinnor i ledningsgruppen

kooperativ har fler kvinnor i ledningsgruppen

I de stora kooperativa företagens ledningsgrupper var 38 procent kvinnor år 2018. I börsbolagens ledningsgrupper var 24 procent kvinnor år 2019.

 

Kvinnliga vd:ar vanligare i kooperativ

kvinnliga vd:ar vanligare i kooperativ

25 procent av de stora kooperativa företagen har en kvinna som vd eller motsvarande. Bland de nya kooperativa företagen är en tredjedel (33 procent) av vd:arna kvinnor. Jämförelsevis är 9 procent av börsbolagens vd:ar är en kvinna. 13 procent av aktiebolagen har en kvinna som vd.

 

Börsbolagens styrelser mer jämställda än andra aktiebolag

börsbolagens styrelser mer jämställda

Av samtliga styrelseledamöter i de stora kooperativa företagen var 29 procent kvinnor. Andelen kvinnor i de nya kooperativa företagen var 34 procent. Börsbolagens styrelser bestod 2019 till 34 procent av kvinnor, enligt Andra AP-fondens kvinnoindex.

 

Få kvinnor som ordförande i svenska företag

få kvinnliga ordföranden

När det gäller ordförandeposten i svenska företag finns fortfarande stor skillnad mellan män och kvinnor.

17 procent av styrelseordförandena i de stora kooperativa företagen är kvinnor. Av styrelseordförandena i de nya kooperativa företagen är 29 procent kvinnor. Bara 10 procent av de svenska börsbolagen har en kvinna som styrelseordförande. Bland andra aktiebolag ligger siffran på mellan 12 och 15 procent.

Vill ni ha hjälp med att se över ert styrelsearbete? Ta kontakt med Coompanion i er region.

 

Vilka företag ingick i kartläggningen?

  • De 100 största kooperativa företagen i Sverige
  • Ekonomiska föreningar som startade mellan 2008 och 2018
  • Svenska börsnoterade bolag
  • Aktiebolag och enskilda näringsidkare, med uppgifter från SCB och flera andra svenska undersökningar
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!