Kvinnokooperativet som skapar empowerment

kvinnokooperativet som skapar empowerment

Yalla Rinkeby är kvinnokooperativet som verkligen har visat vad empowerment betyder. Därför vill vi nu inför Internationella kvinnodagen 8 mars lyfta dem som ett gott exempel på vad kvinnlig entreprenörskraft kan åstadkomma.

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ, vilket betyder att företaget har två syften. Det ena är att bedriva en traditionellt affärsmässig verksamhet och det andra syftet är att tillhandahålla platser för arbetsträning. Genom arbetsträning vill Yalla Rinkeby skapa social och yrkesmässig integration. De jobbar även med att stärka självkänsla och god hälsa hos sina deltagare.

Huvudverksamheten är catering och event – matlagning med inspiration från världen, lagad från grunden. Kooperativet har en jord-till-bordfilosofi och odlar grödor lokalt på Järvafältet, komposterar och återanvänder så mycket som möjligt.

Hösten 2019 expanderade Yalla Rinkeby verksamheten genom att starta ett lunchcafé på Södermalm i Stockholm, en utveckling som delvis möjliggjordes via ett projekt finansierat av Tillväxtverket. Nyligen intervjuades verksamhetsledare Aleksandra Wasso Hägglund och medarbetaren Fatma Dridi i DN kring en ny studie och i februari medverkade Fatma även i P4 Radio Stockholm (1:44:45 in i programmet) för att berätta om verksamheten.

Det här kvinnokooperativet har gjort stor skillnad för utlandsfödda kvinnor – en grupp som historiskt sett haft en stor utmaning i att bli en del av arbetsmarknaden. Genom hårt arbete har de tillsammans byggt upp en stabil verksamhet som ger kvinnor självständighet och egenmakt.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!