Uppsala län

Informationsträff 22 november – Mikrofonden Uppsala län är bildad

I fredags, den 22 november, träffades vi på Kollaboratoriet i Uppsala för att berätta mer om arbetet med inrättandet av en Mikrofond i Uppsala län. Programmet för dagen bestod av:

1) Anna, verksamhetsledare på Coompanion Uppsala län började med att berätta bakgrunden om Mikrofonden. Ett arbete som pågått sedan 2016 med början i en förstudie.

2) Mohamad Hassan (L), ordförande i Arbetsmarknadsnämndens utskott, var näst på tur och han berättade om hur politiken i Uppsala kommun resonerat kring en Mikrofond.

Informationsträff 22 november Mikrofonden Uppsala län är bildad

3) Ylva Lundkvist Fridh, VD Mikrofonden Sverige berättade om vad för syfte Mikrofonden som fenomen har. Hon berättade även om vad man kunnat se för resultat över tid, eftersom Mikrofonder funnits ett tag. Mikrofonden Sverige är navet till nästan alla regionala Mikrofonder. Mikrofonden Uppsala län är den senaste medlemmen.

Informationsträff 22 november Mikrofonden Uppsala län är bildad

4) Helen Curry, Verksamhetsledare Mikrofonden Sverige, berättade om var i arbetet med inrättandet vi är i nu och berättade att de söker medlemmar, finansiärer och kunder (utan någon rangordning). Tack alla som kom och bidrog med sin tid och sitt engagemang. Och tack för att ni kom med intressanta frågor som gjorde att vi hade ett väldigt givande samtal.

Informationsträff 22 november Mikrofonden Uppsala län är bildad

5) Lina Heldmark, projektledare Coompanion, berättade om förstudien/samverkanscheckan USIP (Uppsala Social Innovation Platform) där vi undersöker vad stödsystem för social innovation kan behöva. Det går att läsa mer om det projektet under ”Våra projekt”.

Läs mer om Mikrofonden Uppsala län på deras hemsida!

Läs mer om vårt arbete med att etablera en Mikrofond här.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!