Uppsala län

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Vi som arbetar här heter Anna Olsson och Louise Ramberg. Det går bra att mejla oss på uppsala@coompanion.se så svarar någon av oss dig. Mer exakt vad vi erbjuder kan ni läsa om på ”Våra tjänster”.

Du kan också maila Anna Olsson eller Louise Ramberg direkt om du vill komma i kontakt med någon av oss specifikt.

Ring oss!

018 – 12 80 80

Besök oss!

Hitta hit

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finns i hela Sverige och alla är fristående organisationer, som finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Coompanion Uppsala län finansieras av statliga Tillväxtverket och Region Uppsala län, men även av konsultintäkter och genom de stöd sökta genom de olika projekt vi arbetar i.

Vår styrelse

Coompanion Uppsala län är en ideell förening och vår styrelse består av sju personer.

Isabelle Axelsson ordförande

Thomas Hedin vice ordförande

Monica Hedberg ledamot

Robert Björngard ledamot

Birgitta Söderberg ledamot

Petra Kessler ledamot

Zilan Lawan ledamot

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!