Stöd till byggemenskaper – bygga och bo gemensamt

Bygga och bo tillsammans

Under 2020 avsätter regeringen 3 miljoner kronor i statligt stöd för byggemenskaper. Är ni en grupp som vill planera och låta bygga ert gemensamma framtida hem? Då kan ni söka startstöd om 400.000 kr och få kostnadsfri rådgivning via Coompanion.

En byggemenskap är en modell för planering och genomförande av ett byggprojekt, vanligen ett bostadsprojekt. I en byggemenskap är det de som ska bo i huset som själva äger och driver projektet utifrån en idé om hur och var de önskar att bo. Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål om hur eller var de vill bo. Det kan göra det möjligt att få igång bostadsprojekt på platser där det saknas intresse från kommersiella byggaktörer.

Nu har regeringen under 2020 alltså avsatt 3 miljoner kronor till stöd för grupper som vill bygga och bo tillsammans. Ett byggprojekt kan maximalt få 400.000 kr i det statliga stödet. För att kunna få stöd behöver man vara en ekonomisk förening där minst 6 medlemmar också satsat vardera 10.000 kr. Det måste också vara klart att kommunen medger att huset får byggas på den tilltänkta tomten. Läs mer om stödet.

Byggemenskaper är än så länge betydligt vanligare i Tyskland och Danmark, än i Sverige. Men regeringen vill med det här stödet öka möjligheterna att utveckla bostäder som passar för olika hushåll och bostadsminister Per Bolund menar att byggemenskaper är ett av flera sätt att hantera bostadskrisen.

Att organisera sig och att leda ett byggprojekt tillsammans kan också kräva kunskapsstöd. Något som boende och grundare av byggemenskapsföreningen Under samma tak, Kicki Örne vittnar om i artikel i DN.

Coompanion driver just nu projektet DiverCity kring byggemenskaper tillsammans med en rad aktörer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

Behöver du information, råd eller stöd kring byggemenskaper?

Vill du veta hur man startar ekonomisk förening? Hur man får samarbetet att fungera under hela processen? Hur ni kan söka stöd?

Kontakta Coompanion för kostnadsfri rådgivning!

Tips! Lyssna också på podden Landet, #112 Byggarbetsplats landsbygderna – om socialt byggande och modernt självbyggeri

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!