Svenska företag måste bidra till en bättre värld efter corona

En halv miljard människor riskerar att knuffas ut i fattigdom och många fler riskerar att dö av hunger än av coronaviruset. Samtidigt beräknas Sveriges bistånd minska med över tre miljarder när vår BNI nu sjunker. I en global kris av så gigantiska proportioner bör svenska företag visa samhällsansvar och bidra till att rädda liv när biståndet inte räcker till, skriver biståndsorganisationen We Effect tillsammans med nio företag och organisationer med bakgrund i den svenska kooperationen, däribland Coompanion Sverige.

Spridningen av covid-19 är allt mer under kontroll i Sverige och Europa. Men vi kan inte andas ut. I många länder i Afrika och Latinamerika sprids viruset med alarmerande fart. Utegångsförbud och reserestriktioner drabbar människor svårt. I Guatemala hissar familjer vita flaggor utanför sina hus som ett rop på hjälp: vi har ingen mat. I Zimbabwe riskerar en redan allvarlig matbrist att leda till svältkatastrof.

FN varnar för att vi riskerar den allvarligaste matkrisen i världen på 50 år och en halv miljard människor kan hamna i fattigdom. FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, har rapporterat om den globala effekten på både anställda och företag: Fyra av fem anställda i världen har påverkats av coronakrisen.

Coronakrisen har blottlagt en global sårbarhet som drabbar alla – individer såväl som företag, i vår del av världen såväl som i utvecklingsländer. Att det svenska biståndet samtidigt beräknas minska med över tre miljarder nästa år är en fråga om liv och död för tusentals människor i sårbara länder.

Omfattande stödpaket till näringslivet i Sverige och EU är nödvändiga för att vår ekonomi ska återhämta sig. Lika nödvändiga är satsningar i de utvecklingsländer som inte själva har kraft att lyfta sig ur krisen. Det svenska näringslivet bör ta sin del av ansvaret för att se till att stödet till de allra svagaste räcker till.

Det kan ske på olika nivåer. Globalt gäller det att värna frihandel och värdekedjor som ger arbete och välfärd i alla delar av världen. Men också att ta ansvar för hållbarhet och för Agenda 2030 med de 17 globala målen för planetens överlevnad.

Genom att bygga upp infrastruktur som mer tåligt kan etablera en säker matproduktion kan svenska företag bidra till lokal utveckling. Ett konkret exempel är att satsa på småföretag i kooperativ form, för att öka långsiktigheten, kompetensuppbyggnaden och ansvarstagandet. Det kan vara kaffebönders kooperativa företag i Latinamerika, men det kan även vara hållbara småföretag i Sverige.

Sveriges näringsliv måste också hjälpa människor i övriga världen att överleva krisen. We Effect inleder nu en satsning för coronakrisens offer tillsammans med våra medlemsorganisationer och andra företag och organisationer med en bakgrund i den svenska kooperationen. Vi kallar satsningen för #StarkareTillsammans. Genom stöd till livsmedelsproduktion och småskaliga bönder i sårbara länder vill vi stärka människors rätt att äta sig mätta och deras möjligheter att klara sig igenom den nuvarande krisen – och stå starkare rustade för nästa.

Vi uppmanar andra svenska företag att kliva fram och berätta vad de gör för att bygga en bättre värld efter krisen. Vi hoppas och tror att det görs mycket. Kanske kan vi tillsammans bidra till att effekterna inte blir alltför kännbara när tre miljarder i svenskt bistånd riskerar att gå förlorade nästa år. Tusentals liv står på spel i den pågående matkrisen i spåren av corona.

Det går inte längre att bedriva affärer långsiktigt utan att också ta hänsyn till människor och vår planet – people, planet, profit. Hållbarhet måste bli det nya business as usual. Svenska företag har en lång tradition av att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Det är något vi kundägda företag är särskilt stolta över, men det gäller även många andra.

Coronakrisen gör att företagens ansvar och roll som samhällsbyggare är viktigare än någonsin. Krisen är också en chans för svenska företag att visa att de är en aktör att räkna med när världen ska återhämta sig och samtidigt bli mer hållbar efter coronakrisen. Företag, människor och planeten – vi vinner alla på att tillsammans göra världen mindre sårbar.

Jenny Kowalewski, VD, Coompanion

Magnus Johansson, VD, Coop Sverige

Ylva Wessén, VD, Folksam

Mikael Åbom, VD, Fonus

Anders Lago, Förbundsordförande HSB

Lars Ericson, VD, Konsumentföreningen Stockholm

Lotta Folkesson, Ordförande LRF Västerbotten

Johanna Frelin, VD, Riksbyggen

Erica Lundgren, VD, OK-föreningarna

Anna Tibblin, Generalsekreterare, We Effect

Denna debattartikel är även publicerad i Altinget.

Vill ditt företag stödja drabbade människor i tredje land?

Ge din företagsgåva här!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!