Social Innovation Summit uppmärksammar lösningar mitt i krisen

social innovation summit

Våra vänner på Social Innovation Summit är tillbaka med ett program som är viktigare än någonsin. Den pågående pandemin visar inte enbart på vikten av samarbete över sektorsgränser för att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar, utan också hur mycket vi behöver varandra i övergångstider och förändring.

Året Summit kommer därför att utforska lösningar som skapats som ett svar på en utbredd kris och avgörande förändringar. Vi kommer att lyfta fram passionerade personer och organisationer som, genom sitt engagemang, skapar möjligheter för många.

Social Innovation Summit
10-11 november 2020

Social Innovation Summit kommer att utforska och lyfta frågor som till exempel:

  • I tider av förändring – samhällen efter COVID-19 – vad kommer att bestå och vad kommer att förändras i grunden?
  • Transformation till en ny verklighet: vilka förmågor och vilka slags ledarskap behövs för att skapa mer motståndskraftiga och robusta samhällen i framtiden?
  • Kriser som drivkraft för nya möjligheter och innovation: vilka typer av partnerskap och finansiella modeller kommer att stödja nya innovationer?
  • Värdet av social innovation och socialt entreprenörskap: hur säkerställer vi att vi drar nytta av möjligheterna för systemförändring, som den pågående krisen skapat?
  • På årets Social Innovation Summit utforskas hur vi som samhälle – tillsammans – kan lära, växa och skapa en bättre framtid.

Anmäl er och se hela programmet

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!