Uppsala län

Webbinariserie för Ät Uppsala

Under hösten har vi planerat för en webbinarieserie för Ät Uppsala. Nu är dagarna och ämnena satta!

Välkomna till en webbinarieserie om företagande och kreativa lösningar! Temana för träffarna är kooperativ som start-up, att lösa utmaningar tillsammans och exempel på relationsmat – Reko och andelsjordbruk.

Kika in på Länsstyrelsens kalender för att läsa mer om tillfällena och för att läsa hur du anmäler dig!
Tillfälle ett den 25 november kl 12-13 – Kooperativ som startup
Tillfälle två den 26 november kl 15-16:30 – Att lösa utmaningar tillsammans
Tillfälle tre den 2 december kl 15-16:30 – Exempel på relationsmat: Reko och andelsjordbruk


Dagarna arrangeras av Coompanion Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län inom Ät Uppsala län.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!