Egnahemsfabriken blir Årets Kooperativ 2020

De bygger fler hem och broar mellan människor

De bygger själva – fast tillsammans. Egnahemsfabriken på Tjörn visar hur man kan kraftsamla lokalsamhället på en liten ort för att med innovativa sätt ta sig an stora samhällsutmaningar. Här byggs inte bara hem för fler, utan även broar mellan människor.

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom att involvera unga, nyanlända och äldre – med byggemenskaper som ett av verktygen, har Egnahemsfabriken bestämt sig för att göra den enskildes bostadsbehov till en kooperativ angelägenhet. Nu blir de alltså även Årets Kooperativ 2020.

En byggemenskap, “modernt självbyggeri” är när människor organiserar sig för att planera och bygga sitt egna boende (eller annan byggnad) tillsammans. Något som är vanligt utanför Sveriges gränser, bland annat i Tyskland.

Egnahemsfabriken har drygt 200 medlemmar och medlemskap öppet för alla som vill använda sig av föreningens tjänster och etablerad infrastruktur, ett bra stöd för självbyggare, eller rättare sagt “tillsammansbyggare”. De flesta är nämligen medlemmar för att de vill hjälpa andra att bygga, inte primärt för att bygga åt sig själva.

Med Egnahemsfabriken som plattform genomförs byggen av olika typer av bostäder, design- och byggstudiecirklar, ungdoms- och integrationsprojekt, odling och omställningsaktiviteter, återbruksverksamhet och mycket mer.

För Egnahemsfabriken är bostadsbyggandet en social, gemenskapsbyggande och kulturell praktik, där andra grupper än de som traditionellt tar plats i byggsektorn får en ledande roll. Därmed växer självförtroende och självkänsla och nya perspektiv kommer in och präglar byggandet. I Svanvik på östra Tjörn har föreningen på kort tid byggt upp en husfabrik och mötesplats med infrastruktur för självbyggare. Föreningen har sedan starten 2018 uppfört ett tiotal hus i regionen.

– Egnahemsfabriken har tagit sig an en stor samhällsutmaning och tillsammans bygger de en del av lösningen. De banar väg för en nygammal idé att få fäste i vår moderna tid och det kommer att utveckla sättet vi ser på byggsektorn, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Föreningen har inspirerats av Egnahemsrörelsen, en folkrörelse som var aktiv under första halvan av 1900-talet. Målet var då att ge arbetarklassen möjlighet till ett eget boende och stötta med offentlig infrastruktur. Den som byggde själv var inte utlämnad åt sig själv, utan kunde få såväl teoretisk som praktisk hjälp vid behov.

Därför blir Egnahemsfabriken Årets Kooperativ

Genom att med nya och innovativa sätt att tillsammans lösa bostadsfrågan, återanvända byggmaterial, praktisera ekologiskt byggande och integrera människor i lokalsamhället bidrar föreningen i hög grad till en hållbar utveckling. Det kooperativa arbetssättet ger ringar på vattnet som uppstår runt husbyggandet, genom det sociala kapital som mötesplatsen alstrar. Det bygger broar mellan grupper som annars inte skulle mötas eller få chansen att hjälpa varandra. Föreningen bedriver även en arbetsintegrerande verksamhet med arbetsträning och praktik, vilket också gör dem till ett riktigt bra exempel på socialt företagande.

Läs mer om Egnahemsfabriken

Läs mer om de andra finalisterna

Läs mer om World Cooperative of the Year

För mer information

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige, 076-878 76 77

World Cooperative of the Year utsett för första gången

I år delade Coompanion även ut World Cooperative of the Year i samarbete med We Effect. Vinnare blev Bezzaria Cooperative For Mutual Benefit, som startades av kvinnor i Palestina för att förbättra den ekonomiska och sociala situationen i området.

Läs mer om World Cooperative of the Year.

Läs mer om kampanjen Starkare tillsammans.

Om tävlingen Årets kooperativ i Sverige

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av Arbetsgivareföreningen KFO, We Effect och Coompanion Sverige. Runt om i landet utses regionala Årets kooperativ bland de 25 regionala Coompanion som finns. 2020 skickades 6 bidrag in och tre av dem gick vidare till den nationella tävlingen. En jury utser vilka kooperativ som går vidare för omröstning på webben som är öppen för alla. Det är alltså allmänheten tillsammans med med juryns röster som avgör vem som blir Årets Kooperativ.

Det kooperativ som vinner får 10 000 kr i prissumma från Coompanion Sverige, samt fritt deltagande på en utbildning arrangerad av Arbetsgivarföreningen KFO. Dessutom kan kooperativet räkna med att det kommer att nämnas som ett gott exempel över hela landet – och kanske via We Effect – bli ryktbart även utanför landets gränser. Kooperativ tror på samarbete mellan kooperativ.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande – entreprenörskap som ofta möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem. Vi vill också visa på den bredd på affärsverksamheter som bedrivs i den här formen.

Den 10 november, i samband med Coompanions höststämma och utvecklingsdagar, tillkännages vinnaren.

Följande personer har ingått i juryn: Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige, Jan Edén, Arbetsgivareföreningen KFO, Mats Evergren, NyföretagarCentrum Sverige, Antonio Tolj, Tillväxtverket, Anna Tibblin, We Effect och Petra Pilawa, Svensk Kooperation.

Läs mer om Coompanion.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!