Kooperativa företag är vägen ut ur krisen

Kooperativa företag är vägen ut ur krisen

Framtidens företag är demokratiska och hållbara – och en självklar vägvisare när vi navigerar oss igenom pandemin. När företagen nu kraftsamlar för att hitta vägen ut ur krisen krävs politiska beslut som gynnar hållbara företagsformer. Det skriver företrädare för några av landets största kooperativa företag och organisationer.

Pandemin har gett många av oss en chans att granska våra egna liv och tvingat många företag att ifrågasätta de sanningar som vi levt med under lång tid. Krisen visar oss vikten av att alla – både staten, näringslivet och civilsamhället – går ihop för att lösa svåra samhällsutmaningar.

Och det är precis den typen av drivkrafter som själva affärsidén i många kooperativa företag bygger på – gemenskap, ökad konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion. Kooperationen är dessutom den företagsform som bäst motsvarar kraven och möter förväntningarna hos morgondagens ledare och medarbetare. Vi som under många år levt enligt de kooperativa principerna vet att de värderingar som hålls högt i det moderna Sverige är avgörande för att skapa ett hållbart näringsliv.

Under pandemin har viktiga delar av regionens näringsliv tagit stryk. I slutet av året förväntas många varsel övergå i uppsägningar, inte minst bland högutbildad personal på de stora industrierna i vår region. Ett sätt att ta vara på denna enorma kompetenskälla är att stödja bildandet av nya kooperativa företag, där goda värderingar spelar roll.

Däri ligger kärnan till den kooperativa omstart vi nu vill se för vår region. Kooperation kan bli en ny start, en ny karriär och nya möjligheter för många av dem som mitt i en global pandemi står utan arbete. Vi har nu en unik möjlighet att gå ur krisen med en helt ny och hållbar syn på entreprenörskap. Det ger oss verkligen hopp om framtiden.

Men med det kommer också ett ansvar att visa vägen för kommande generationer. På våra skolor och universitet finner vi nästa generations blivande entreprenörer. De har under en på tok för lång tid nästan uteslutande blivit undervisade i en norm där maximalt vinstintresse går före värderingsdrivet företagande, när vinst och nytta snarare borde gå hand i hand. Här krävs ett bredare perspektiv som ger utrymme för fler tankesätt och en mångfald av affärsformer. Vi behöver stödja de unga som vill driva företag med samhällsnytta.

Kooperativa och ömsesidiga företag omsätter över 460 miljarder kronor och sysselsätter cirka 100 000 personer i Sverige – en betydande del av vårt näringsliv och samhälle. Västra Götalandsregionen med Göteborg i spetsen toppar listan på antalet nystartade kooperativa företag i landet.

Under många år har de här företagen visat att vi tillsammans kan utveckla nya innovativa lösningar för bostäder, leda svensk handel mot klimatneutralitet, främja delningsekonomi, minska matsvinnet, behålla viktig service på landsbygden och mycket mer. Kooperativa företag har dessutom visat sig ha en högre ambitionsnivå och större bredd i sitt hållbarhetsarbete än investerarägda företag.

Om styrande politiker vill se ett riktigt hållbart näringsliv så behöver den kooperativa modellen satsas på ytterligare. Det är vi inte ensamma om att tycka. Kairos Future skriver i en ny rapport att kooperativa företags långsiktighet och uthållighet vid kriser ”ger dem en fördel framför andra företagsformer.” ”Politikens företrädare har därför anledning att intressera sig mer för företag som drivs enligt de kooperativa principerna.”

Genom det årliga initiativet Kooperativa veckan, som äger rum vecka 47 runt om i hela Västra Götaland, vill vi ännu en gång uppmärksamma kooperationens viktiga roll på vägen mot ett hållbart samhälle. Vi menar att det är viktigare i år än någonsin tidigare.

När vi har den pågående pandemin i ryggen måste vi ta chansen att tänka om. Nu behövs politiska beslut som gynnar den kooperativa formen, så att framtidens företag blir motståndskraftiga mot den sortens svåra utmaningar som 2020 har ställt oss inför. Om det är några som visar att framtiden är ljus så är det Sveriges mest hållbara och motståndskraftiga företag.

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg och ordförande i Coompanion Göteborgsregionen
Ronnie Wångdahl, vd Coop Väst
Marianne Wadefalk, marknadsområdeschef Riksbyggen
Karina Lindgren, ordförande Coompanion Fyrbodal
Stefan Carlsson, ordförande Coompanion Sjuhärad
Bengt Ericson, ordförande Coompanion Skaraborg
Torbjörn Friberg, vd HSB Nordvästra Götaland
Reine Johansson, vd HSB Göta

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!