Att bygga och bo tillsammans

Att bygga och bo tillsammans

Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bygg- och bogemenskaper är lösningar som vi tror kommer att spela en ännu större roll i framtiden! Coompanion har stor erfarenhet av och stödjer kooperativa lösningar för att få mer variation och hållbarhet i det som byggs, och främja delningsekonomi och gemenskap.

Kolla in vår special-webb för att hitta verktyg & mallar för byggemenskaper, läsa mer om olika typer av upplåtelseformer, hur ni finansierar ert bygge och mycket mer.

Bättre förutsättningar för byggemenskaper

Vi är med i projektet DIVERCITY där 20 organisationer samarbetat för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

På divcity.se har projektet samlat en hel del användbart material, videor och mallar.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!