Vilken företagsform ska vi välja?

Vilken företagsform ska vi välja?

Om ni är två eller fler som vill starta företag tillsammans behöver ni såklart bestämma vilken associationsform ni ska välja. Svaret är inte helt enkelt, för det beror på vad för verksamhet ni ska ha och hur ni vill samarbeta.

Vi går igenom skillnaden mellan några företagsformer. Ett tips är att boka in kostnadsfri rådgivning med någon av våra duktiga rådgivare. Coompanion finns över hela landet!

Boka hos ditt närmaste Coompanion-kontor

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan du starta själv eller tillsammans med andra. För att starta behöver ni ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Vanligtvis har ni inte personligt ansvar för bolagets skulder eller avtal. Vem fattar besluten i aktiebolaget? Jo, ägarna får rösta på bolagsstämman utifrån hur många aktier de äger, om inte annat står i bolagsordningen.

Ekonomisk förening

Ni måste vara minst tre personer för att starta en ekonomisk förening. Precis som i ett aktiebolag är ni inte personligt ansvarig för föreningens skulder, och ni behöver inte något startkapital. Däremot lägger varje medlem en summa som insats när ni startar. Ni bestämmer hur stor eller liten summa det handlar om. Medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten, men numera finns även möjlighet att ta in så kallade investerande medlemmar, om ni behöver kapital utifrån.

Handelsbolag och kommanditbolag

I ett handelsbolag är delägarna personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Ett alternativ är kommanditbolaget, där en person utses för att vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, medan de andra endast är ansvariga med satsat kapital.

Samarbete mellan enskilda firmor

Om var och en redan har startat enskild firma, så kan ni upprätta ett så kallat samverkansavtal mellan era företag. Juridiska personer, som företag, kan även starta en ekonomisk förening tillsammans.

Ta hjälp redan från början

Vilken företagsform ska ni välja? Coompanion har hjälpt människor över hela landet att förverkliga sina idéer i många år. Vi ger er kostnadsfri rådgivning, tack vare finansiering från Tillväxtverket.

Hitta ditt närmaste kontor

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!