Så kan entreprenörskap användas för att öka integrationen av unga

Hur ska unga flyktingar och migranter som kommer till Europa lättare bli en del av samhället? Och kan entreprenörskap vara en bra väg in i egen försörjning? Det utforskar vi i det EU-finansierade projektet CoopCamp.

I projektet jobbar vi tillsammans med andra Europeiska länder för att utveckla metoder som förmedlar kunskap om kooperativ, deras värderingar, funktion och uppläggning. Vi fokuserar på det kooperativa företaget som ett etiskt alternativ till andra former av entreprenörskap.

Om partnerskapet

Vi driver projektet tillsammans med ett större partnerskap av organisationer från olika europeiska länder. Här kan ni läsa mer om alla partners.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!