Starta ett matkooperativ

starta ett matkooperativ

Hur skapas delaktighet i matens väg mellan odlare, producent och kök? Hur kan vi främja lokal livsmedelsproduktion och förädling?

Ett sätt är att organisera sig i kooperativ form. Att bilda inköpsföreningar, mat- och producentkooperativ och tillsammans lägga grunden för ett nytt livsmedelssystem. Tillsammans med lokala marknadsplatser och andelsjordbruk kan detta ge många nya möjligheter.

Food Shift och Coompanion Sörmland har tagit fram en handbok för att starta matkooperativ. Handboken är grundad på intervjuer, samtal och insamlat material från inköpsföreningar och lokala matkooperativ.

Läs mer och ladda ner handboken här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!