starta ett matkooperativ

Starta ett matkooperativ

Hur skapas delaktighet i matens väg mellan odlare, producent och kök? Hur kan vi främja lokal livsmedelsproduktion och förädling? Ett sätt är att organisera sig

Läs mer »
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!