Civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning. Det är målet med Coompanions nya projekt Empowerment+.

Empowerment+

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Coompanion Sverige i samverkan med aktörer från civilsamhället.

Vad ska Empowerment+ bidra till?

Vi ska främja social inkludering och motverka arbetslöshet och utanförskap genom att hitta, förädla innovativa metoder och arbetssätt tillsammans med aktörerna i civilsamhället.

Vi ska ta fram en rollkarta som tydligt definierar aktörernas enskilda och gemensamma roll i relation till arbetsmarknadspolitiken, och visar hur civilsamhället bidrar på bästa sätt.

År 2022 ska kompetensbehovet inom social ekonomi för att stödja arbetsmarknadspolitiken vara synliggjort och det finns utvecklad struktur för kompetensutveckling med ett tydligt jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv.

Vi ska verka för att det finns strategier för innovation, som innefattar samverkan mellan aktörer inom civilsamhället/social ekonomin och mellan dessa aktörer och andra samhällssektorer.

Mer om projektet

Empowerment+ pågår från februari 2021 till 2023.

Vad ska vi göra?

Empowerment+ ska stärka civilsamhället som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det gör vi genom att utveckla samarbetsformer för utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande för att fler ska kunna få tillträde, en chans att återinträda och få en stabilare ställning på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till  minskad ekonomisk utsatthet.

2022 ska aktörerna i projektet ha definierat och förädlat enskilda och gemensamma innovativa metoder och arbetssätt som främjar social inkludering och motverkar arbetslöshet och utanförskap.

Projektet samlar ett partnerskap av centrala aktörer inom civilsamhället/social ekonomi med mycket god förankring i hela Sverige.

Projektet kommer genomföra aktiviteter för att kartlägga samverkansaktörernas roll inom civilsamhället inom områdena  utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Projektet fokuserar på följande områden: inkluderingsmetoder, effektmätning,  kompetens/kvalité, samarbete runt individen, samarbete i glesbygd, samarbete runt gig ekonomin, samarbete för genomförd  skolgång och samarbete med näringsliv.

Partners i projektet

Coompanion
Hela Sverige Ska Leva
ABF
Rädda barnen
Convoy
Funktionsrätt Sverige
IF Metall
Riksidrottsförbundet
SMART

Vill du veta mer om projektet?

Ta kontakt med oss!

Sara Isaksson
Projektledare Empowerment+

sara.isaksson@coompanion.se
070-142 66 08

Offertförfrågan

“Karta över civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken”. Coompanion efterfrågar å samverkansprojektet Empowerment+ vägnar anbud för två uppdrag. Leverantörer kan lämna offerter på ett eller båda två uppdragen.