Så ska Kosters trädgårdar drivas vidare i samma anda

Så ska kosters trädgårdar drivas vidare i samma anda

På karga Sydkoster i Bohuslän har Helena och Stefan Bothmer förvandlat sumpmark och igenvuxen äng till ett prisbelönt utflyktsmål, där man kan njuta av både växtlighet och god mat. Odlingskartorna ritas utifrån permakultur, en nygammal filosofi för att odla smart i samklang med naturen.

Kosters Trädgårdar är von Bothmers livsverk och en dröm som förverkligats. Förutom odling och restaurang finns här även kajakuthyrning och kursverksamhet.

Dags att lämna över till någon annan

Nu känner Stefan och Helena att det snart är dags att lämna över verksamheten.
Med tanke på hur de resonerat med att utveckla och driva företaget från början, så
tänker de likadant när det gäller att överlämna till någon annan. Deras önskan är att Kosters Trädgårdar ska fortsätta drivas och utvecklas i samma anda och vara en plats att samlas på.

Då kom möjligheten att delta i Coompanion Fyrbodals projekt Medarbetarövertagande vid ägarskifte, väldigt lägligt. Efter ett inledande och förutsättningslöst samtal med ägarna, genomförde vi tillsammans med intresserade medarbetare och andra intressenter på ön, en första workhop i förra veckan. Där jobbade vi med bilden om ”Kosters Trädgårdar 2024”. Nästa steg är att se vilka som vill följa med på den fortsatta resan.

Vill du veta mer om ägarskifte och medarbetarövertagande? Läs mer på vår specialsajt.

Förutsättningarna för att det ska kunna bli verklighet med ett medarbetarövertagande
i egentlig mening, är stora, om man ser till intresset från tänkbara köpare och viljan
från säljarna. Men det kommer med största sannolikhet att dyka upp både förutsägbara och oförutsedda hinder på vägen. Dessa hoppas vi på Coompanion kunna vara med och hjälpa till med att lösa. Om den än så länge högst preliminära planen går i lås, så räddas många jobb i en bygd som idag är hårt märkt av pandemins följder.

Vi kommer att följa den här processen framöver och riktar ett stort tack till Stefan och Helena som är så öppna och transparenta i sin egen process.

Kontakta oss om ni vill veta mer om medarbetarövertagande!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!