Ministern: Kooperation gör skillnad i landsbygder

Ministern: Kooperation gör skillnad i landsbygder

Jennie Nilsson ser stor potential med kooperativt entreprenörskap. Det framgick i landsbygdsministerns tal vid Coompanion Sveriges webbinarium ”Kooperation gör skillnad i landsbygder”.

– För mig med ansvar för de gröna näringarna ser jag stora möjligheter att utveckla verksamheter i livsmedel, skog och jordbruk med kooperativa företagsformer. Företagsformer som har funnits länge, men som ligger helt rätt i tiden. Ett delat ägande, där alla är med och bidrar – väl beprövat, men modernt, menade Jennie Nilsson.

Se hela webbinariet här:

Ministern tog upp de innovativa nya bolag som växer fram runtom i världen och i Sverige, som anammar företagsmodeller som liknar kooperativet. – Det här är ingen slump. Vi svenskar kan slå oss lite för bröstet. Vi har arbetat med kooperation sedan innan det blev trendigt. Kooperationen har varit med och byggt Sverige starkt.

– Coompanion kommer att ha en självklar och viktig roll i att återstarta Sverige efter pandemin, påpekade Jennie Nilsson.

I webbinariet samtalade även Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn med riksdagspolitikerna Ann Charlotte Hammar Johnsson (M), Monica Haider (S) och Per Schöldberg (C). De påpekade alla vikten av att sprida kunskap om kooperativt entreprenörskap, t ex via våra lärosäten, eftersom kooperation är relativt okänt. – Trots att den finns mitt ibland många av oss, menade Per Schöldberg. 

– Ett mer strategiskt arbete med kooperation är nödvändigt, menade Monica Haider. – Kooperation behövs för att landsbygden ska kunna leva!

Gordon Hahn avslutade med att sammanfatta Coompanions krav för att kunna upprätthålla och skapa bättre förutsättningar för kooperativt entreprenörskap, nämligen att återställa det statliga grundbidraget till den nationella organisationen som arbetar för kooperativ utveckling, (Coompanion).

Vi på Coompanion är övertygade om att kooperativt entreprenörskap är grunden för ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle. Med anledning av Demokratins 100-årsjubileum arrangerar Coompanion Sverige en rad webbinarier med olika teman under året. I maj lyfter vi kooperationens betydelse för lokal utveckling i landsbygder.

Hitta ert närmaste Coompanion-kontor här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!